You might want to visit our North American website:

Swegon x Fagerhult

I samarbete med Fagerhult lanserar vi en ny tjänst som integrerar behovsstyrt inomhusklimat med smart belysning. Luftkvalitet och termisk komfort är viktigt för vårt välmående men även belysning är en viktig del för att skapa en bra inomhusmiljö.

Belysning har en stark påverkan på vår upplevda arbetsmiljö, dels rent visuellt för att kunna lösa arbetsuppgifterna, men också ur ett hälsoperspektiv med möjlighet att ändra färgtemperatur eller ljusintensitet för att få bästa komfort.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Planera för framtiden

Ett fastighetsprojekt kan ofta vara en komplex historia, med många aktörer inblandade som ska samverka i olika delprojekt. Var och en är expert med fokus på just sin leverans, så det är inte konstigt om det ibland uppstår otydligheter och suboptimering. Det finns idag en mängd smarta system på våra arbetsplatser, men det kan också finnas en frustration kring att alla dessa system inte pratar med varandra. Ofta kräver de dessutom varsin uppsättning av tillbehör, som närvarogivare eller fjärrkontroller.

Styrning av inomhusklimat och belysning är ett exempel på två system som kan samverka med varandra på ett smartare sätt. Tillsammans med Fagerhult kan vi minska antalet produkter för slutanvändaren, genom att koppla samman två framtidssäkra lösningar; Organic Response och WISE med samma sensorteknik.

WISE 

WISE-systemet hanterar behovsstyrt inomhusklimat, alltså ventilation samt värme och komfortkyla. Det grundläggande syftet med WISE är att anpassa inomhusklimatet till exakt den nivå som behövs. Det ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket inverkar negativt på komforten, utan enbart när och så mycket som det behövs.

WISE är också ett smart val för byggnadsprojekt som aspirerar på goda resultat i certifieringsprogram för miljö och välbefinnande, såsom BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och WELL.

Läs mer om WISE

Organic Response

Fagerhults trådlösa Plug and Play-system Organic Response har utvecklats specifikt för arbetsplatser, av olika storlekar. Sensorerna är integrerade i armaturen som bara behöver anslutas till nätspänningen för att systemet ska vara igång. Med appen kan du göra grundläggande inställningar och enkelt driftsätta systemet.

Vi behöver ljus för att se, men också för att vår biologiska klocka och våra fysiologiska funktioner ska fungera på ett normalt sätt. Ljuset påverkar så många aspekter av vårt välbefinnande; alltifrån humör, sömn, produktivitet och visuell uppfattning. Det är ljuset som styr vår naturliga dygnsrytm inom oss.

Läs mer om Organic Response

Vill du veta mer om hur du integrerar behovsstyrt inomhusklimat med smart belysning? 

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!