You might want to visit our North American website:

Liiketilat

Sisäilmasto asettaa erityisiä vaatimuksia

Suurissa liiketiloissa on usein suuret lattiapinnat, korkeat huoneet ja vaativa sisäilmasto Lämpötilan on oltava tasainen koko vuoden, vaikka tiloissa on suurimman osan päivästä lämpöylimäärä. Lisäksi tilojen eri osissa esiintyy suuria lämpötilavaihteluja. Lämpöä säteilee ulos suurten lasipintojen kautta, mikä ehkäisee lämpöylimäärää ja voi edellyttää erityistä lämmitystä ikkuna-alueella. Kokonaisuus on monimutkainen eikä vaatimuksia ole aina helppo täyttää.

Ohjauslaitteistolla varustetut koneen täyttävät vaatimukset

Oikealla teknisellä ratkaisulla ja oikealla mitoituksella korkealaatuiset ilmankäsittelykoneet ja tuloilmalaitteet voivat täyttää nämä haasteet erittäin tehokkaasti.


Valinta on tällöin ilmankäsittelykone, joka pystyy tuottamaan ilmaa, lämpöä ja kylmää ja jossa on sisäänrakennettu ohjauslaitteisto. Koneessa on oltava paluukiertopelti, joka mahdollistaa energiapihin ja tehokkaan lämmityksen yöllä ja aikaisin aamulla.

Lämpö ja kylmyys tuloilmalaitteessa

Tuloilmalaitteissa on oltava mahdollisuus tuoda tilaan lämpöä ja kylmää. Lämmitystarpeen yhteydessä tuloilma virtaa ylemmän suuttimilla varustetun osan läpi. Ilma puhalletaan suurella nopeudella alas lattiaa kohti ilman, että se aiheuttaa vetoa tai melua. Jäähdytystarpeen yhteydessä tuloilma puhalletaan alemman rei’itetyn osan läpi. Ilma puhalletaan sisään pienellä nopeudella ja se laskeutuu luonnostaan alas.

Ratkaisut liiketiloihin

  • Ilmankäsittelykoneet sisäänrakennetulla ohjauslaitteistolla
  • Tuloilmalaitteet jotka soveltuvat sekä lämpimälle että kylmälle ilmalle