You might want to visit our North American website:

Sklepy

Klimat wewnętrzny ze specjalnymi wymaganiami

Centra handlowe i inne duże obszary sprzedaży mają na ogół duże powierzchnie, wysokie sufity i trudno zapewnić w nich dobry klimat. Temperatura powinna być stała przez cały rok, a tymczasem przez większość dnia wnętrza produkują nadmiar ciepła. Ponadto temperatury w różnych częściach sklepów często znacznie się wahają. Duże przeszklenia mogą powodować zarówno duże straty ciepła w zimie, jak i duże zyski od nasłonecznienia w lecie. Często mamy do czynienia ze złożoną sytuacją, a sprzeczne wymagania nie zawsze da się łatwo pogodzić.

Odpowiedzią są centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z układami sterowania

Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu technicznemu i prawidłowemu wymiarowaniu, centrale wentylacyjne zintegrowane z systemem sterowania i dobre rozprowadzenie powietrza wewnątrz pomieszczeń mogą skutecznie rozwiązać wspomniane problemy.

W tym przypadku zalecane są jednostki wentylacyjne łączące wentylację, ogrzewanie i chłodzenie oraz wyposażone w zintegrowane urządzenia sterujące. Centrale powinny być dodatkowo wyposażone w przepustnice recyrkulacyjne, aby zapewnić energooszczędne, wydajne ogrzewanie lub chłodzenie w nocy i wczesnym rankiem.

Ogrzewanie i chłodzenie w jednym miejscu

Nawiewnik powinien być skonfigurowany tak, aby jednocześnie zapewniać prawidłowy rozpływ powietrza przy ogrzewaniu i chłodzeniu. Często nawiewnik, który prawidłowo pracuje w zimie, nie sprawdza się przy pracy w lecie. Dlatego warto użyć nawiewników dwufunkcyjnych, które zostały specjalnie zaprojektowane tak, by zapewnić prawidłowy wypływ powietrza niezależnie od tego, czy wypływające powietrze jest chłodniejsze, czy cieplejsze od tego w pomieszczeniu. Dedykowane pionowe nawiewniki dwufunkcyjne Swegon składają się z dysz w części górnej i powierzchni perforowanej w części dolnej. Jeśli potrzebne jest ogrzewanie, powietrze nawiewane przechodzi przez górną sekcję w kształcie dyszy. Następnie jest gwałtownie spychane w kierunku podłogi, nie powodując hałasu ani przeciągów. W przypadku chłodzenia powietrze nawiewane przechodzi przez perforowaną dolną sekcję. W tym wypadku jest podawane wolno i naturalnie opada w kierunku podłogi.

Najważniejsze parametry rozwiązania dla budynków handlowych i rekreacyjnych

  • Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z systemem sterowania
  • Nawiewniki skonfigurowane do dystrybucji ciepłego lub chłodnego powierza