You might want to visit our North American website:

Forretningslokaler

Indeklimaet, som stiller ekstra krav

Store forretningslokaler har ofte store gulvarealer, højt til loftet og et krævende indeklima. Temperaturen skal være ensartet hele året rundt, til trods for at lokalerne ofte har varmeoverskud en stor del af dagen. Desuden forekommer der også reelle temperaturvariationer i de forskellige dele af lokalerne. Store glasoverflader giver varmeudstråling, hvilket modvirker varmeoverskuddet og kan nødvendiggøre separat opvarmning i vinduesområderne. Sammenlagt bliver billedet komplekst og kravene ikke altid lette at opfylde.

Aggregat med automatik klarer udfordringerne

Med den rette tekniske løsning og korrekt dimensionering kan højkvalitative luftbehandlingsaggregater og tilluftsarmaturer dog klare disse udfordringer på en meget effektiv måde.


Her falder valget på luftbehandlingsaggregater, som kan levere både luft, varme og køling, og som har indbygget automatik. Aggregatet bør være udstyret med returluftspjæld, således at der er mulighed for energivenlig og effektiv opvarmning om natten og tidligt om morgenen.

Både varme og køling i tilluftsarmaturerne

Tilluftsarmaturerne skal være tilpasset til at tilføre både varme og køling. Ved varmebehov passerer tilluften gennem den øvre del, der er udstyret med dyse. Luften presses da med høj hastighed ned mod gulvet, uden at forårsage hverken træk eller støj. Ved kølebehov passerer tilluften i stedet gennem den nedre, perforerede del. Luften tilføres da med lav hastighed, og søger således naturligt mod gulvet.

Funktioner i løsninger til forretningslokaler

  • Luftbehandlingsaggregat med indbygget automatik
  • Tilluftsarmatur tilpasset tilførsel af enten varmet eller kølet luft