You might want to visit our North American website:

Forretningslokaler

Inneklima som stiller ekstra krav

Store forretningslokaler har ofte store gulvflater, høyt under taket og et krevende inneklima. Temperaturen skal være jevn året rundt, til tross for at lokalene som oftest har varmeoverskudd gjennom store deler av dagen. Dessuten forekommer det også store temperaturvariasjoner i de ulike delene av lokalene. Store glassflater gir varmeutstråling, noe som motvirker varmeoverskuddet og kan kreve egen oppvarming i vindusområdene. Til sammen blir det et komplekst bilde, og kravene er ikke alltid enkle å oppfylle.

Aggregat med styringsutstyr takler utfordringene

Med riktig teknisk løsning og korrekt dimensjonering kan luftbehandlingsaggregater og tilluftsventiler av høy kvalitet imidlertid takle disse utfordringene på en svært effektiv måte.


Her faller valget på et luftbehandlingsaggregat som kan levere luft, varme og kjøling samt har innebygd styringsutstyr. Aggregatet bør være utstyrt med omluftsspjeld, slik at det blir mulig med energibesparende og effektiv oppvarming om natten og tidlig om morgenen.

Både varme og kjøling i tilluftsventilene

Tilluftsventilene bør være tilpasset tilførsel av både varme og kjøling. Ved varmebehov tilføres tilluften gjennom den øvre delen med dyser. Luften trykkes da med høy hastighet ned mot gulvet uten å forårsake verken trekk eller støy. Ved kjølebehov tilføres tilluften i stedet gjennom den nedre, perforerte delen. Luften tilføres da med lav hastighet og søker seg da naturlig mot gulvet.

Funksjoner hos løsning for forretningslokaler

  • Luftbehandlingsaggregater med innebygd styringsutstyr
  • Tilluftsventiler tilpasset tilførsel av enten oppvarmet eller underkjølt luft