You might want to visit our North American website:

CASA CLIMATE

Lösningen för bostadshus som
kräver värme, ventilation och kyla

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Fördelar

 • CASA Climate förenklar konstruktions- och byggprocessen eftersom de olika klimatkomponenterna arbetar sömlöst tillsammans och levereras av en och samma pålitliga partner.
 • För de boende erbjuder modulen ett optimalt inomhusklimat som lätt kontrolleras från en manöverpanel och de olika systemen kommer inte i konflikt med varandra.
 • För fastighetsägarens del garanterar CASA Climate energieffektiv och ekonomisk värme, kyla och ventilation under hela sin livscykel.

CASA Climate CCF

Komfortmodul för värme, ventilation och kyla

CCF inne i lägenheten

CASA CLIMATE CCF är en vattenburen komfortmodul som ansluts till lägenhetens ventilationssystem och byggnadens vattenkrets. Den tillhandahåller värme, frisk luft och eventuellt kyla till lägenheten. Beroende på behovet kan varje lägenhet ha varierande antal rumsprodukter. CCF använder sig av värme- och kylenergi från berg eller fjärrvärme/fjärrkyla för att tillhandahålla energieffektiv klimatisering med individuell temperaturreglering för varje rum.

 

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Systemet i byggnaden

CASA Climate CCF ansluts till vattenkretsen för kyl- och uppvärmningsenergi
och till ventilationssystemet för tilluft.

I decentrala ventilationssystem ansluts CCF till ett lägenhetsplacerat Swegon CASA ventilationsaggregat och regleras med styrsystemet CASA Genius

I centrala ventilationssystem ansluts CCF till ett centralt placerat Swegon GOLD luftbehandlingsaggregat.

Frisk tilluft med återcirkulerad rumsluft

Tilluftsflöden dimensioneras i första hand för att frisk luft ska tillhandahållas i hela lägenheten. Om dock enbart tilluftsflöden kyls eller värms upp, blir luftvolymen inte tillräcklig för att rumstemperaturen ska kunna regleras. CCF uppnår tillräcklig kyl- och värmeeffekt genom att rumsluften
återcirkuleras och blandas med tilluften, och ger därigenom en betydligt större volym av kylt eller uppvärmt luftflöde i lägenheten.

Tilluften från ventilationsaggregatet matas till CCF-enheten och skapar positivt tryck i enheten. Det positiva trycket pressar tilluften genom små dysor så att den får en hög hastighet. Den höga hastigheten skapar där ett negativt tryck och detta genererar induktion av rumsluft inuti enheten.

Rumsluften sugs genom ett luftgaller och strömmar genom värmeväxlaren där den värms upp eller kyls efter behov, innan den blandas med tilluften och släpps tillbaka i rummet.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Utformad för lägenheter

CASA Climate CCF är speciellt utformad för att passa de små ytor som finns att tillgå i lägenheter. Kompakt storlek och flera kanalanslutningar möjliggör olika monteringsalternativ och klimatisering i alla rum. CCF komfortmoduler kan placeras i skåpsocklar, ovan högskåp eller i nedsänkta innertak för att tillhandahålla värme, frisk luft och kyla i hela lägenheten.

Placering i möbler

CCF kan monteras inuti en fast möbel, såsom övre eller nedre delen av ett köksskåp eller en garderob. Detta är ett fantastiskt sätt att spara utrymme och att utnyttja tomt utrymme som inte används.

Placering i nedsänkt tak eller i vägg

CCF kan placeras i ett nedsänkt tak i ett badrum eller badrumsmodul för effektiv
klimatisering av intilligande rum. På detta sätt kan rumsenheterna och ventilationsaggregatet placeras i samma rum medan de tillhandahåller ventilation och klimatisering till alla omgivande utrymmen.

Temperaturen hos varje modul regleras separat, vilket möjliggör olika temperaturinställningar i olika rum (till exempel 18 C° i sovrummet och 22 C° i vardagsrummet).

Idealisk för modulärt byggande

Med CASA Climate systemlösning kan CCF komfortmoduler och CASA ventilationsaggregat monteras i en och samma badrumsmodul som en slags teknikhub för respektive lägenhet. 

Detta möjliggör för modultillverkare att förinstallera komfortmodulerna inuti en och samma badrumsmodul och enkelt lyfta allting
på plats med ett enda lyft på byggplatsen. Detta gör installationen snabbare och snabbar upp hela byggprocessen betydligt.

Se hur badrumsmoduler med CASA Climate installeras

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Värme, ventilation och kyla idag

 • Flera separata produkter
 • Risk för samtidig uppvärmning och kylning
 • Hög ljudnivå
 • Våt kyla, kondensering
 • Mycket underhåll

CASA Climate

 • Ett komplett system
 • Optimerat klimat utan konflikter
 •  Låg energiförbrukning
 • Låg ljudnivå, dragfritt
 • Torr kyla, ingen kondensering
 • Litet underhåll