You might want to visit our North American website:

CASA CLIMATE

Løsningen for bolighus som
krever varme, ventilasjon og kjøling

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Fordeler

 • CASA Climate forenkler konstruksjons- og byggeprosessen, fordi de forskjellige klimakomponentene arbeider sømløst sammen og leveres av en og samme pålitelige partner.
 • For beboerne tilbyr modulen et optimalt inneklima som er lett å kontrollere fra et kontrollpanel, og de ulike systemene kommer ikke i konflikt med hverandre.
 • For huseieren garanterer CASA Climate energieffektiv og økonomisk varme, kjøling og ventilasjon gjennom hele livssyklusen.

CASA Climate CCF

Komfortmodul for varme, ventilasjon og kjøling

CCF inne i leiligheten

CASA Climate CCF er en vannbåren komfortmodul som kobles til ventilasjonssystemet i leiligheten og vannkretsen i bygningen. Den sørger for varme, frisk luft og eventuelt kjøling til leiligheten. Avhengig av behovet kan hver leilighet ha et varierende antall romprodukter. CCF bruker varme- og kjøleenergi fra fjell eller fjernvarme/fjernkjøling for å gi energieffektiv klimatisering med individuell temperaturregulering for hvert rom.

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Systemet i bygget

CASA Climate CCF kobles til vannkretsen for kjøle- og oppvarmingsenergi og til ventilasjonssystemet for tilluft.

I desentrale ventilasjonssystemer kobles CCF til et Swegon CASA ventilasjonsaggregat som er plassert i leiligheten, og reguleres med styresystemet CASA Genius.

I sentrale ventilasjonssystemer kobles CCF til et sentralt plassert Swegon GOLD luftbehandlingsaggregat.

Frisk tilluft med resirkulert romluft

Tilluftsmengden dimensjoneres først og fremst med tanke på at hele leiligheten skal tilføres frisk luft. Hvis det imidlertid bare er tilluftsmengdene som kjøles eller varmes opp, blir ikke luftvolumet stort nok til at romtemperaturen kan reguleres. CCF oppnår en tilstrekkelig kjøle- og varmeeffekt ved å resirkulere romluften og blande den med tilluften. Den gir dermed et betydelig større volum av kjølt eller oppvarmet luft i leiligheten.

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Utformet for leiligheter

CASA Climate CCF er spesialutformet for å passe til de vanligvis små flatene i leiligheter. Kompakt størrelse og flere kanaltilkoblinger muliggjør ulike monteringsalternativer og klimatisering i alle rom. CCF-komfortmoduler kan plasseres i skapsokler, oppå høyskap eller i nedsenkede himlinger, der de leverer varme, frisk luft og kjøling i hele leiligheten.

Plassering i møbler

CCF kan monteres inne i et fast møbel, for eksempel øverste eller nederste del av et kjøkkenskap eller en garderobe. Dette er en fantastisk måte å spare plass og utnytte et ubenyttet tomrom på.

Plassering i nedsenkede himlinger eller i vegg

CCF kan plasseres i en nedsenket himling i et baderom eller en baderomsmodul for effektiv klimatisering av tilstøtende rom. Det betyr at romenhetene og ventilasjonsaggregatet kan plasseres i samme rom og samtidig sørge for ventilasjon og klimatisering til alle omgivende rom.

Temperaturen til hver modul reguleres separat, slik at det er mulig å ha ulike temperaturinnstillinger i ulike rom (for eksempel 18 °C i soverommet og 22 °C i oppholdsrommet).

Ideelt for modulær bygging

Med CASA Climate systemløsning kan CCF-komfortmoduler og CASA-ventilasjonsaggregater monteres i en og samme baderomsmodul som en slags teknisk hub for den aktuelle leiligheten. 

Se hvordan baderomsmoduler med CASA Climate monteres

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Varme, ventilasjon og kjøling i dag

 • Flere separate produkter
 • Fare for samtidig oppvarming og kjøling
 • Høyt lydnivå
 • Våt kjøling, kondensering
 • Mye vedlikehold

CASA Climate

 • Et komplett system
 • Optimert klima uten konflikter
 •  Lavt energiforbruk
 • Lavt lydnivå, trekkfritt
 • Tørr kjøling, ingen kondensering
 • Lite vedlikehold