You might want to visit our North American website:

Dysearmatur

Der er mange fordele ved dysearmaturer! De er fleksible og har god og hurtig opblanding af luften. Dysearmaturerne er med deres fleksibilitet en god investering, både for fremtiden – ved at kunne tilpasses, når forholdene i et rum ændres, men de er også en investering i indeklimaet.

Dysearmaturer har et stort antal dyser, som luften passerer igennem. Dette skaber en mængde jetstråler, som giver en god og hurtig opblanding, hvilket gør dysearmaturer særligt velegnede til tilførsel af undertempereret luft.

  • Fleksibilitet i indstillingen, så der kan opnås korte og lange kastelængder.
  • Der kan opnås både vertikale og horisontale spredningsbilleder.
  • Et af formålene med dysens udformning er at opnå maksimal induktionseffekt samt at opnå 90 graders horisontal loftsindblæsning og dermed udnytte coandaeffekten fuldt ud. Dette er specielt vigtigt ved variable luftmængder.
  • Indstillet spredningsbillede giver et meget stabilt og skarpt afgrænset spredningsbillede. Har man f.eks. indstillet et 2-vejs hjørne, kan man være sikker på at få det præcist.

Dysearmaturer giver fleksibilitet ved at være tilpasningsbare – man skal blot dreje dyserne for at få det ønskede spredningsbillede! Dette er en stor fordel ved ombygning, eller ved ændrede forudsætninger i et rum.

EAGLE CC
EAGLE Free

Vores dysearmaturer muliggør et uendeligt antal forskellige spredningsbilleder, idet hver enkelt dyse kan drejes. Men afhængigt af en række faktorer, f.eks. varme/køling, antal armaturer, møblering og forhindringer er der forskel på, hvor godt forskellige spredningsbilleder passer. Derfor illustrerer vi nedenfor de mest almindelige spredningsbilleder, og hvornår hvert spredningsbillede passer bedst. Har du for eksempel behov for at placere et armatur i nærheden af en væg? Så skal du kigge nærmere på spredningsbilledet 1-vejs, som passer perfekt til dette.

Se de mange og alsidige muligheder med Swegons dysearmaturer!

Swegons dysearmaturer leveres som standard med spredningsbilledet "Medrotation", som passer til mange forskellige miljøer. Forkortelserne, som ses i parentes i videoerne, er betegnelser for spredningsbillederne.

Alle videoer

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Medrotation (RO)

Standard spredningsbillede, som passer til de fleste miljøer

Hvorfor benytte Swegons dysearmatur?

I dag kræves der stadig større fleksibilitet i bygningers udførelse. Så er det vigtigt at have produkter, som er tilpasset disse krav. Med Swegons dysearmaturer kan dyseindstillinger ændres efter installation uden at det påvirker resten af anlægget. Dysearmaturets luftmængde og tryk påvirkes ikke, og dermed er der ikke behov for ny indregulering, hvilket sparer både tid og penge.

Swegons dysearmaturer har været brugt i en lang række projekter, og findes blandt andet hos IKEA i Malmø. Der har vi leveret EAGLE Ceiling sammen med ALS, vores trykfordelingsboks til loftsarmaturer.

IKEA Malmø er verdens 3. største IKEA-varehus med et areal på 44.000 m2.

Vi kan dyser!

Swegons første loftsarmatur med dyser blev lanceret i 1993, og vi har indtil i dag leveret 1,8 millioner dysearmaturer. Vi arbejder kontinuerligt med udviklingen af vores dysearmaturer ved vores R&D-center i Tomelilla (Sverige), og derfor har vi nu 2 forskellige dysetyper til vores loftsarmaturer:

COLIBRI-dyse: Giver en god induktion ved lave luftmængder samt ved køling

EAGLE-dyse: Høj kapacitet kombineret med hurtig induktion med sine to "spalter"

Vores dysearmaturer