You might want to visit our North American website:

Dyseventiler

Fordelene med dyseventiler er mange! De er fleksible og gir god og rask induksjon. Med sin fleksibilitet er dyseventilene en god investering for fremtiden – ved å være justerbare når forholdene i et rom forandres, samtidig som de er en investering i inneklimaet.

Dyseventiler har en rekke justerbare dyser som luften passerer gjennom. Dette skaper en rekke jetstråler som gir meget god induksjon. Dyseventiler er derfor særlig egnet for tilførsel av undertemperert luft.

  • Fleksibilitet i innstilling, korte og lange kastelengder kan oppnås.
  • Både vertikale og horisontale spredningsbilder kan oppnås.
  • Noe av hensikten med utformingen av dysen er å oppnå maksimal induksjonseffekt, samt å oppnå 90 grader horisontal takinnblåsing og dermed maksimal utnyttelse av coanda-effekten. Dette er spesielt viktig ved variable luftmengder.
  • Innstilt spredningsbilde gir et svært stabilt og skarpt avgrenset spredningsbilde. Har man f.eks. stilt inn 2-veishjørne, kan man være sikker på å få et nøyaktig spredningsbilde.

Dyseventiler gir fleksibilitet ved å være justerbare – det er bare å vri på dysene for å oppnå ønsket spredningsbilde! Dette er en stor fordel ved ombygging eller når forutsetningene i et rom forandres. Endringer av spredningsbilde påvirker ikke trykk- eller lyddata for ventilen.

EAGLE CC
EAGLE Free

Fordi hver enkelt dyse kan vris, er det mulig å oppnå et uendelig antall spredningsbilder med våre dyseventiler. Men de forskjellige spredningsbildene kan passe på forskjellig måte, avhengig av en rekke faktorer som tilluftstemperatur, antall ventiler, møblering og hindringer. Derfor illustrerer vi nedenfor de vanligste spredningsbildene og når det passer best å benytte det enkelte spredningsbildet. Har du for eksempel behov for å plassere en ventil nær en vegg? Da bør du se på spredningsbildet 1-veis, som passer perfekt for dette.

Se de store og varierte mulighetene med Swegons dyseventiler!

Swegons dyseventiler leveres som standard med spredningsbildet ”Medrotasjon”, som passer i mange forskjellige miljøer. Forkortelsene som vises i parentes i videoene, er benevnelser for spredningsbildene.

Alle videoer

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Medrotation (RO)

Standard spredningsbilde som passer for en rekke miljøer

Hvorfor bruke Swegons dyseventiler?

I dag kreves en stadig større grad av fleksibilitet i utførelsen av bygninger. Da er det viktig med produkter som er tilpasset til disse kravene. Med Swegons dyseventiler kan dyseinnstillinger endres etter installasjon uten at det påvirker anlegget ellers. Dyseventilens lyd, luftmengde og trykk påvirkes ikke, og dermed trengs heller ingen ny innregulering, noe som sparer både tid og penger.

Swegons dyseventiler er brukt i en rekke prosjekter og finnes blant annet hos IKEA i Malmö. Til dem har vi levert EAGLE Ceiling sammen med ALS, vårt anslutningskammer for takventiler.

IKEA Malmö er verdens tredje største IKEA-varehus, med et areal på 44 000 m2.

Vi kan dyser!

Swegons første takventil med dyser ble lansert i 1993, og frem til i dag har vi levert 1,8 millioner dyseventiler. Vi arbeider kontinuerlig med utviklingen av dyseventilene våre ved forsknings- og utviklingssenteret vårt i Tomelilla (Sverige), og derfor har vi nå to forskjellige dysetyper til takventilene våre:

COLIBRI-dyse: Gir god induksjon ved lave luftmengder og underkjølt lufttilførsel

EAGLE-dyse: Har høy kapasitet kombinert med effektiv induksjon med sine to ”lepper”

Våre dyseventiler