You might want to visit our North American website:

Hur kopplar jag in spjäll och aktiverar i handterminalen?

I dokumenten TBSA/TBSB/TCSA står hur du kopplar in spjäll i aggregatet. Gå sedan in under Inställningar/Installation/Kod:1111/Funktioner/In & Utgångar/Relä 1, och välj Spjäll.