You might want to visit our North American website:

Hvordan tilkobler jeg spjæld og aktiverer i håndterminalen?

I dokumentet TBSA/TBSB/TCSA findes oplysninger om, hvordan du indkobler spjæld i aggregatet. Gå derefter ind under Indstillinger/Installation/Kode:1111/Funktioner/Ind- og udgange/Relæ 1, og vælg Spjæld.