You might want to visit our North American website:

Hvordan kobler jeg til spjeld og aktiverer i håndterminalen?

I dokumentene TBSA/TBSB/TCSA står det hvordan du kobler til spjeld i aggregatet. Gå deretter inn under Innstillinger/Installasjon/Kode:1111/Funksjoner/Inn- og utganger/Relé 1, og velg Spjeld.