You might want to visit our North American website:

Jak podłączyć tłumik i uruchomić terminal ręczny?

W dokumencie TBSA/TBSB/TCSA opisano sposób podłączenia przepustnicy do centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Następnie przejdź do Ustawienia/Instalacja/Kod:1111/Funkcje/Wejścia i wyjścia/Przekaźnik 1 i wybierz przepustnicę.