You might want to visit our North American website:

Hur ställer jag in flöden, temperatur och funktioner?

Detta finns redovisat i Drift & Skötsel för respektive aggregat.