You might want to visit our North American website:

Miten säädän ilmavirrat, lämpötilan ja toiminnot?

Se on selostettu kyseisen koneen Käyttö ja hoito -asiakirjassa.