You might want to visit our North American website:

Jak ustawić przepływ, temperaturę i funkcje?

Te informacje znajdują się w instrukcji obsługi i konserwacji każdej centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej.