You might want to visit our North American website:

CLA-A

Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler
 • Extremt låg bygghöjd
 • Mycket bra ljuddämpning
 • Fibersäkrad
 • Täthetsklass D
 • M1 klassad
 • Tillgänglig med återanvänt stål RE:3
 • Lågt tryckfall
 • Mineralull
 • Galvaniserad stålplåt med miljöklass C3
 • Brandteknisk klass EI30 till EI120*
  * Se tabell för erforderligt skyddsavstånd

 • CLA-A är en industriellt tillverkad produkt, konstruerad för att ge enastående ljuddämpning och för att vara enkel att installera.
 • M1-klassad
 • Typgodkänd enligt läckageklass D för luftkanaler
 • Brandmotståndsklassen uppfylls genom tillräckligt säkerhetsavstånd. De i tabellen angivna säkerhetsavstånden utgår från evakuering av personer eller från 2,5 kW/m2.
 • CLA-A är typgodkänd (TG SC0478-18) enligt brandmotståndsklass E120. EI30, EI60 och EI120 uppfylls om tillräckligt säkerhetsavstånd kan åstadkommas.
 • CLA-A har unika egenskaper med avseende på installationshöjd, brandmotståndsklass, fibermigrationssäker konstruktion samt ljuddämpning.
 • Den självbärande, fibermigrationssäkra ytans konstruktion är patenterad.

CLA-A finns tillgänglig i en RE:3 version. En RE:3-lösning är ett alternativ till våra konventionella produkter, system och tjänster, ett alternativ som reduceras, återanvänds eller revitaliseras. Vi säkerställer en betydligt lägre nivå av inbyggd koldioxid och låter dessa lösningar bära vår RE:3-symbol.

Läs mer om CLA RE:3 här.