You might want to visit our North American website:

Varme

Varme

Swegon er din profesjonelle partner for bærekraftige varmeløsninger

Hvordan varmepumper fungerer

I naturen beveger varmeenergi seg alltid naturlig fra varmere til kaldere områder (dette er det termodynamiske prinsippet).

Varmepumper arbeider derimot ved å forflytte varmeenergi fra et kaldere område (kilden) til et varmere område ved å bruke elektrisk energi og utnytte de fysiske egenskapene til kjølemedievæsker.

Et kjølemedium absorberer eller avgir energi ved å endre tilstand (fra væske til gass og motsatt). Varmepumpeteknologien utnytter denne fysiske egenskapen ved å forandre kjølemedietrykket med fire hovedkomponenter:

  1. I fordamperen fordampes det flytende kjølemediet og absorberer varme far kilden (for eksempel fra uteluften).
  2. Kompressoren øker kjølemedietrykket.
  3. I kondensatoren kondenserer det gassformede kjølemediet og avgir varme til brukeren (for eksempel varmebærerkretsen for luftbehandlingsaggregater eller klimabafler)
  4. Kjølemediet ledes gjennom en ekspansjonsventil som senker trykket, slik at kjølemediet kan føres tilbake til fordamperen igjen.

Om vinteren kan du forflytte varmeenergi fra en kald ekstern kilde og overføre den til varmesystemet, og om sommeren kan du absorbere varme fra bygningen og lede den ut ved å reversere enheten. Dette er den typiske måten Swegons reversible væskekjøleaggregater og varmepumper fungerer på.

Ulike systemer trenger ulike løsninger

Lav og mellomhøy varmebærertemperatur – vårt tips:

– Reversible væskekjøleaggregater som kan optimere både TCO og CAPEX, noe som gir en løsning som kan kjøle om sommeren og varme om vinteren.

– Multifunksjonsaggregater for systemer der det trengs kjøling og varme samtidig.

Høy varmebærertemperatur – vårt tips:

– Varmepumper som er optimert for å gi jevn varme med tilpasset teknologi (kompressorer med væskeinnsprøyting, kjølemedier med lav densitet osv.).

Høyeste varmebærertemperatur – vårt tips:

– Spesialløsninger

Viser 12 av 16 produkter