You might want to visit our North American website:

TITAN Sky R0

Vätskekylaggregat och reversibla värmepumpar med frekvensstyrda semihermetiska kolvkompressorer och plattvärmeväxlare. Bred modellserie, för flertalet applikationer. R290, 30÷200 kW

Konfigurationer

 • Hi: vätskekylaggregat med inverterkompressor
 • Hi HP: reversibel värmepump/vätskekylaggregat med frekvensstyrd kompressor
 • SLN: extra ljuddämpad enhet
 • /DS: utförande med hetgasväxlare
 • /DC: utförande med återvinningskondensor

Fördelar

 • Naturligt köldmedium R290 (Propan) – GWP=3
 • Låg köldmediefyllning
 • Eurovent-certifierad prestanda
 • Vätskekylaggregat. Mångsidighet: köldbärartemperatur från −15 °C upp till +20 °C. Fungerar vid en mängd olika omgivningsförhållanden.
 • Värmepump. hög utgående värmebärartemperatur: upp till +63 °C.
 • Värmepump. Ned till −20°C omgivningstemperatur med utgående värmebärartemperatur +50 °C

Filtrera
Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
Deklarationer och certifikat m m.
Elscheman och hydraliska scheman m m.
Dokument Artikel Dokumenttyp Datum Ladda ner
EN_Titan SKY - QT - Light (pdf 1.62MB) EN_Titan SKY - QT - Light Teknisk katalog 2022-04-29
Titan Sky R0 Leaflet (pdf 3.39MB) TITAN Sky R0 Broschyr 2022-04-08