You might want to visit our North American website:

Ogrzewanie

Ogrzewanie

Swegon to profesjonalny partner w zakresie zrównoważonych rozwiązań grzewczych

Jak działają pompy ciepła

W naturze energia cieplna zawsze przenosi się z cieplejszych do chłodniejszych obszarów (zgodnie z zasadą termodynamiki).

Podczas gdy pompy ciepła pracują przenosząc ciepło z chłodniejszego do cieplejszego obszaru - wykorzystując energią elektryczną oraz fizyczne właściwości płynów chłodniczych - czynnik chłodniczy zmieniając swój stan (z ciekłego na gazowy i odwrotnie) pochłania lub oddaje energię. Technologia pomp ciepła wykorzystuje tę fizyczną cechę poprzez zmiany ciśnienia czynnika chłodniczego za pośrednictwem czterech głównych elementów urządzenia:

  1. W parowniku czynnik chłodniczy w postaci ciekłej paruje, pobierając ciepło ze źródła (np. z powietrza zewnętrznego).
  2. Sprężarka zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
  3. W skraplaczu czynnik chłodniczy w postaci gazu skrapla się oddając ciepło użytkownikowi (np. obwód hydrauliczny klimakonwektora).
  4. Czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny, który obniża ciśnienie, umożliwiając powrót czynnika chłodniczego do parownika.

Wówczas w okresie zimowym można odprowadzić ciepło z zimnego źródła zewnętrznego i przekazać je do systemu ogrzewania wewnętrznego, latem poprzez rewersję jednostki można pobierać ciepło z budynku i odprowadzać je na zewnątrz. To jest typowe działanie rewersyjnych pomp ciepła i agregatów skraplających Swegon.

Różne rozwiązania grzewcze w zależności od zapotrzebowania

Niski i średni poziom ciepła:

- Agregaty z rewersyjnymi pompami ciepła, które optymalizują zarówno całkowity koszt posiadania, jak i nakłady inwestycyjne, zapewniające rozwiązania, które spełniają oczekiwania chłodzenia latem i ogrzewania zimą.

- Urządzenia wielofunkcyjne do zastosowań wymagających jednoczesnego chłodzenia i ogrzewania.

Wysoki poziom ciepła:

- Pompy ciepła optymalizujące ogrzewanie za pomocą odpowiednich nowoczesnych technologii (wysokowydajne sprężarki oraz czynniki chłodnicze o niskiej gęstości itp.).

Najwyższy poziom ciepła:

- Specjalistyczne rozwiązania dedykowane dla zakładów przemysłowych, węzłów i sieci ciepłowniczych.

Wyświetlanie 12 z 14 produktów