You might want to visit our North American website:

Fuktåtervinning

I kalla klimat kan uteluften ha en mycket låg fukthalt på vintern. I välventilerade lokaler kan den relativa luftfuktigheten (RH) under sådana förhållanden vara så låg som 5–10 % RF inomhus.

Människor och växter avger fukt och i lokaler som kontor, skolor och liknande är potentialen god att kunna återvinna den luftfuktighet som bildas.

Genom att förse luftbehandlingsaggregatet med en roterande värmeväxlare av RECOsorptic-typ kan en betydande del av den bildade luftfuktigheten återvinnas och skapa ett behagligare och hälsosammare inomhusklimat.

Hygrostatisk rotorstyrning

För GOLD-luftbehandlingsaggregat med RECOsorptic-värmeväxlare finns en funktion för att återvinna och upprätthålla inomhusluftens fuktighet på ett effektivt och kontrollerat sätt så att man får ett bra inomhusklimat. Genom att reglera värmeväxlarens hastighet med hänsyn till luftfuktigheten i rummet och uteluften kan fuktåtervinningen optimeras.

Vintertid kan en torkfunktion aktiveras för att undvika tillfälligt hög luftfuktighet inomhus.

Ibland behöver extra fuktighet tillföras i rumsluften för att få ett bra inomhusklimat. GOLD-luftbehandlingsaggregatet har dessutom en inbyggd funktion för att styra en evaporativ befuktare eller en ångbefuktare. Beroende på fuktgivarens placering kan luftfuktigheten regleras i tilluften, frånluften eller rumsluften. Med en veckotimer med fyra tidskanaler går det att växla mellan två konfigurerbara värden (%RH). Om en ångbefuktare installeras och utrustas med elmätare kan energiförbrukningen rapporteras i GOLD-luftbehandlingsaggregatets handterminal och inbyggda webbsida.

Utforska vårt utbud av GOLD RX-luftbehandlingsaggregat.

Vikten av korrekt luftfuktighetsnivå

En nyckelaspekt inom IEQ

I den korta videon här till höger förklaras vilken effekt luftfuktighet i allmänhet har på både byggnader och människors hälsa.

Om du vill veta mer om vikten av korrekt luftfuktighetsnivå för ett optimalt inomhusklimat kan du utforska följande resurser:

Läs mer i våra bloggartiklar.

Ladda ned vårt whitepaper om luftfuktighet

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon