You might want to visit our North American website:

Fugtgenvinding

I kolde klimaer kan udeluften have et meget lavt fugtindhold om vinteren. I velventilerede lokaler kan den relative luftfugtighed (RH) under sådanne forhold være så lav som 5-10 % RH indendørs.

Mennesker og planter afgiver fugt, og i lokaler såsom kontorer, skoler og lignende er der stort potentiale for at kunne genvinde den luftfugtighed, der dannes.

Ved at udstyre luftbehandlingsaggregatet med en sorptionsbehandlet rotorveksler kan en betydelig del af den dannede luftfugtighed genvindes og skabe et mere behageligt og sundere indeklima.

Sorptionsrotorer er de bedste i klassen for fugtgenvinding

Sorptionsbehandlede rotorer har en virkningsgrad for fugtgenvinding på op til 70-90 %.  I koldt vejr genvinder sorptionsrotoren fugten i fraluften og returnerer den til tilluften, hvilket giver et mere behageligt indeklima og reducerer behovet for afrimning.
 
Sorptionsrotorer er også fremragende til at genvinde køling, hvilket har en stor indvirkning på både behovet for køleeffekt og energiforbruget.
 
Alt dette betyder, at sorptionsrotorer er langt det bedste valg for fugtgenvinding. Som sammenligning kan normale aluminiumskrydsvekslere og væskefladesystemer slet ikke genvinde luftfugtighed.

Hygrostatisk rotorstyring

For GOLD-luftbehandlingsaggregater med RECOsorptic-varmevekslere findes der en funktion til at genvinde og opretholde indeluftens fugtighed på en effektiv og kontrolleret måde, således at man får et godt indeklima. Ved at regulere varmevekslerens hastighed, hvad angår fugtigheden i rummet og udeluften, er det muligt at optimere fugtgenvindingen.

Om vinteren kan der aktiveres en tørrefunktion for at undgå midlertidig høj luftfugtighed indendørs.

Af og til er det nødvendigt at tilføre ekstra fugtighed til rumluften for at få et godt indeklima. GOLD-luftbehandlingsaggregatet har desuden en indbygget funktion til at styre en evaporativ befugter eller en dampbefugter. Afhængigt af fugtfølerens placering kan luftfugtigheden reguleres i tilluften, fraluften eller i rumluften. Med en ugetimer med fire tidskanaler er det muligt at skifte mellem to konfigurerbare værdier (%RH). Hvis der installeres en dampbefugter og den udstyres med en el-måler, kan energiforbruget rapporteres i GOLD-luftbehandlingsaggregatets håndterminal og indbyggede webside.

Udforsk vores udbud af GOLD RX-luftbehandlingsaggregater.

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Vigtigheden af korrekte luftfugtighedsniveauer

Et centralt aspekt inden for indendørs luftkvalitet

Den korte video til venstre forklarer, hvordan luftfugtigheden påvirker både bygningerne og menneskers helbred.

Hvis du vil lære mere om vigtigheden af korrekte luftfugtighedsniveauer for et optimalt indeklima, bedes du udforske nedenstående ressourcer:

Læs mere i vores blogartikler.

Download vores hvidbog om fugtighed