You might want to visit our North American website:

Kosteuden talteenotto

Kylmässä ilmastossa ulkoilma voi talvella olla hyvin kuivaa. Hyvän ilmanvaihdon tiloissa suhteellinen kosteus (RH) voi tällöin olla vain 5-10 %.

Ihmiset ja kasvit luovuttavat kosteutta. Toimistojen ja koulujen kaltaisissa tiloissa on hyvät mahdollisuudet ottaa talteen syntyvää kosteutta.

Varustamalla ilmankäsittelykone sorptiokäsitellyllä pyörivällä lämmönsiirtimellä, merkittävä osa syntyvästä kosteudesta voidaan ottaa talteen. Näin voidaan saavuttaa miellyttävämpi ja terveellisempi sisäilmasto.

Sorptioroottorit ovat luokkansa parhaita kosteuden talteenotossa

Sorptiokäsiteltyjen roottoreiden kosteuden talteenottotehokkuus on jopa 70-90 %.  Kylmällä säällä sorptioroottori ottaa talteen poistoilman kosteutta ja palauttaa sitä tuloilmaan. Tällöin sisäilmasto on entistä miellyttävämpi ja LTO:n sulatuksen tarve vähenee.
 
Sorptioroottorit ovat myös erinomaisia jäähdytyksen talteenottoon, ja tämä vaikuttaa suuresti sekä jäähdytystehon tarpeeseen että energiankulutukseen.
 
Sorptioroottorit ovat ylivoimaisesti paras vaihtoehto kosteuden talteenottoon. Vertailun vuoksi tavalliset alumiiniset levylämmönsiirtimet ja nestekiertoiset järjestelmät eivät pysty ottamaan kosteutta lainkaan talteen.

Hygrostaattisen roottorin ohjaus

RECOsorptic-lämmönsiirtimillä varustetuissa GOLD-ilmankäsittelykoneissa on toiminto, jolla voidaan palauttaa poistoilman kosteutta tehokkaasti ja näin auttaa ylläpitämään sisäilman kosteutta hallitusti, jotta voidaan saavuttaa hyvä sisäilmasto. Lämmönsiirtimen pyörimisnopeuden säätäminen huonetilojen ja ulkoilman kosteus huomioon ottaen mahdollistaa kosteuden talteenoton optimoinnin.

Talvella voidaan aktivoida kuivaustoiminto, jotta vältetään tilapäisesti liian korkea ilmankosteus sisätiloissa.

Joskus tiloja on lisäksi kostutettava hyvän sisäilmaston ylläpitämiseksi. GOLD-ilmankäsittelykoneessa on myös sisäänrakennettu toiminto haihdutus- tai höyrykostuttimen ohjaamiseksi. Kosteusanturin sijainnista riippuen kosteutta voidaan säätää tulo-, poistoilmassa tai huoneessa.

Neljällä aikakanavalla varustettu viikkoajastin mahdollistaa vaihtamisen kahden asetusarvon (%RH) välillä. Jos höyrynkostutin on varustettu sähkömittarilla, voidaan nergiankulutus lukea GOLD-ilmankäsittelykoneen käsipäätteellä ja sisäänrakennetulla verkkosivulla.

Tutustu GOLD RX -ilmankäsittelykoneiden valikoimaan.