You might want to visit our North American website:

Mollierdiagram

Een Mollierdiagram is de naam van een diagram dat de eigenschappen van een gas beschrijft en enthalpie als een van de schalen heeft. Mollierdiagrammen bestaan bijvoorbeeld voor stoom, koelmiddelen en lucht. Hier ligt de nadruk op lucht. Technisch gezien is het mollierdiagram voor vochtige lucht een psychrometrisch diagram, de term die er in Engelstalige landen overzichtelijk voor wordt gebruikt.

Het diagram wordt gebruikt om verwarmings-, koelings- en bevochtigingsprocessen te illustreren. We zien het effect van het proces en we kunnen zien hoe het zich verhoudt tot de vereisten voor bijvoorbeeld de comfortcondities in de ruimte.

Historie

Richard Mollier was een Duitse hoogleraar toegepaste natuurkunde en mechanica en een pionier op het gebied van onderzoek naar thermodynamica, met name voor water, stoom en vochtige lucht. Hij creëerde een diagram in 1904, toen hij de totale warmte H uitzette tegen de entropie S. Op de Thermodynamica-conferentie van 1923 werd ter ere van hem besloten elk thermodynamisch diagram met enthalpie als een van de assen "Mollierdiagram" te noemen.

Mollierdiagrammen worden door ingenieurs gebruikt bij ontwerpwerkzaamheden geassocieerd met elektriciteitscentrales, compressoren, stoomturbines, koelsystemen en airconditioningsinstallaties om de werkingscycli van thermodynamische systemen te visualiseren.

Bron: Wikipedia

Eigenschappen van lucht

Het is belangrijk om de eigenschappen van lucht en het gebruik ervan te begrijpen.

Droge lucht
Droge lucht bestaat uit een mengsel van gassen. 78% is stikstof, 21% is zuurstof en de overige 1% bestaat uit gassen als kooldioxide, argon, neon, helium enz. Droge lucht is gemengd met een hoeveelheid waterdamp tot ongeveer 4%.

Vochtige lucht
De belangrijkste fysische eigenschappen van vochtige lucht waarmee rekening moet worden gehouden zijn:

  • Temperatuur
  • Druk
  • Vochtigheid
  • Dichtheid
  • Enthalpie

Het mollierdiagram beschrijft de enthalpie, vochtigheid en temperatuur bij een vaste dichtheid en druk. Lees hieronder meer over de eigenschappen van vochtige lucht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling van droge lucht

Eigenschappen van vochtige lucht

De lay-out van het mollierdiagram

Relatieve vochtigheid en enthalpie worden in een diagram uitgezet tegen temperatuur en specifieke vochtigheid om het mollierdiagram te vormen. De gebogen lijnen in het diagram geven de relatieve vochtigheid aan en de diagonale lijnen de enthalpie.

Het linker diagram is het Mollierdiagram dat in veel landen wordt gebruikt. Het rechterdiagram wordt gewoonlijk een psychrometrisch diagram genoemd en wordt in de meeste Engelstalige landen gebruikt. De diagrammen zijn eigenlijk dezelfden - ze geven dezelfde resultaten, maar de schalen voor temperatuur en specifieke vochtigheid zijn omgekeerd.

Mollierdiagrammen voor typische HVAC-processen

Het diagram wordt gebruikt om de processen van verwarming, koeling en bevochtiging te illustreren. Het effect van het proces wordt gevisualiseerd, evenals het verband met de vereisten voor het comfort in de ruimte.

De vergelijkingen waarmee het Mollierdiagram wordt uitgezet, worden in selectieprogramma's gebruikt om de resultaten te berekenen, zoals de verandering in temperatuur en vochtigheid, alsmede het energieverbruik enz.

 

Meer informatie en diagrammen van typische processen in HVAC-systemen.

The Swegon Mollier diagram

The Swegon Mollier tool is a web based program.

 

Learn more about the tool and how it works

U moet cookies toestaan ​​als u dit soort inhoud van Swegon wilt bekijken.

Additional information

Relatieve vochtigheid is een belangrijk aspect van het binnenklimaat.

De video links legt uit hoe vochtigheid zowel gebouwen als de menselijke gezondheid beïnvloedt.