You might want to visit our North American website:

Mollier-diagram

Et Mollier-diagram er et diagram som viser egenskapene til en gass og har entalpi som en av variablene. Mollier-diagrammer finnes blant annet for damp, kjølemidler og luft. Her fokuserer vi på luft. Teknisk sett er Mollier-diagrammet for fuktig luft et psykrometrisk diagram.

Diagrammet brukes til å illustrere varme-, kjøling- og fuktingsprosesser. Vi kan se effekten av prosessen, og vi kan se hvordan den er tilknyttet kravene for komfortable forhold i rommet, for eksempel.

Historikk

Richard Mollier var en tysk professor i anvendt fysikk og mekanikk og en pioner innen termodynamisk forskning, først og fremst når det gjelder vann, damp og fuktig luft. I 1904 laget han et diagram der han plottet inn den totale varmen H mot entropi S. For å hedre ham ble det besluttet på termodynamikkonferansen i 1923 at alle termodynamiske diagrammer der entalpi er en av aksene, skal kalles Mollier-diagram.

Mollier-diagrammer brukes av ingeniører i konstruksjonsarbeidet i forbindelse med kraftverk, kompressorer, dampturbiner, kjølesystemer og luftkondisjoneringsutstyr for å visualisere arbeidssyklusene for termodynamiske systemer.

Kilde: Wikipedia

Luftens egenskaper

Det er viktig å forstå luftens egenskaper og hva de brukes til.

Tørr luft
Tørr luft består av en blanding av gasser. 78 % er nitrogen, 21 % er oksygen, og den resterende prosenten består av gasser som karbondioksid, argon, neon, helium osv. Tørr luft blandes med en mengde vanndamp opptil cirka 4 %.

Fuktig luft
Dette er de viktigste fysiske egenskapene til fuktig luft som må tas hensyn til:

  • Temperatur
  • Trykk
  • Luftfuktighet
  • Densitet
  • Entalpi

Mollier-diagrammet beskriver entalpi, luftfuktighet og temperatur ved en bestemt densitet og et bestemt trykk. Les mer om egenskapene til fuktig luft nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensetning av tørr luft

Egenskaper ved fuktig luft

Mollier-diagrammets utforming

Relativ fuktighet og entalpi plottes i et diagram mot temperatur og spesifikk fuktighet for å danne Mollier-diagrammet. De bøyde linjene i diagrammet er relativ fuktighet mens de diagonale linjene er entalpi.

Det venstre diagrammet er det Mollier-diagrammet som benyttes i en rekke land. Det høyre diagrammet kalles vanligvis et psykrometrisk diagram og brukes i de fleste engelsktalende land. Diagrammene er egentlig de samme – de gir samme resultat, men skalaene for temperatur og spesifikk fuktighet er omvendte.

Mollier-diagrammer for typiske prosesser i varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer

Diagrammet brukes til å illustrere varme-, kjøling- og fuktingsprosesser. Effekten av prosessen visualiseres, i tillegg til hvordan den forholder seg til kravene for komfortbetingelsene i rommet.

Ligningene som brukes til å plotte Mollier-diagrammet, brukes i utvalgsprogrammer for å beregne resultater som for eksempel forandringer i temperatur, luftfuktighet, effektforbruk osv.

 

Finn ut mer og se diagram over typiske prosesser som brukes i varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer

Swegons Mollier-diagram

Verktøyet Swegon Mollier er et nettbasert program.

 

Finn ut mer om verktøyet og hvordan det fungerer

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Tilleggsinformasjon

Relativ fuktighet er et viktig aspekt ved inneklimaet.

I videoen til venstre forklares hvilken effekt luftfuktigheten har på både bygninger og menneskers helse. Hvis du vil vite mer om betydningen av korrekt luftfuktighetsnivå for et optimalt inneklima, kan du utforske følgende:

 

Les mer i våre bloggartikler

Last ned vårt whitepaper om luftfuktighet