You might want to visit our North American website:

Hur används ett Mollierdiagram?

För att illustrera hur diagrammet används visar följande diagram några typiska processer i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Värme och kyla

Om endast kännbar värme ökas sker ingen ökning i fukten.

Vid kylning utan kondens sker ingen förändring i fukthalten. Detta kallas kännbar kyla.

Vid kylning med kondens minskar fukthalten. Detta kallas kännbar och latent kyla.

Luftfuktning

Vid luftfuktning genom avdunstning av kallt vatten sker adiabatisk luftfuktning utan förändring i entalpi.

Vid luftfuktning med ånga kan det förekomma isotermisk luftfuktning, vilket betyder att temperaturen inte förändras. Luften kan dock värmas beroende på ångtemperaturen.