You might want to visit our North American website:

Mollier-diagram

Et Mollier-diagram er navnet på et diagram, der beskriver egenskaberne for en gas og har entalpi som en af dens skalaer. Der findes Mollier-diagrammer for f.eks. damp, kølemidler og luft. Her fokuseres på luft. Teknisk set er Mollier-diagrammet for fugtig luft et psykrometrisk diagram, som er det udtryk, der generelt bruges for det i engelsktalende lande.

Diagrammet benyttes til at illustrere varme-, kølings- og befugtningsprocesser. Vi kan se processens virkning og vi kan se, hvordan den relaterer til kravene til f.eks. komfortforholdene i rummet.

Historie

Richard Mollier var en tysk professor i anvendt fysik og mekanik og en pioner inden for termodynamisk forskning, især hvad angår vand, damp og fugtig luft. Han skabte et diagram i 1904, hvor han plottede den samlede varme H mod entropi S. For at hædre ham blev det på termodynamikkonferencen i 1923 besluttet at kalde alle termodynamiske diagrammer, hvor entalpi er en af akserne, for "Mollier-diagrammer".

Mollier-diagrammer benyttes af ingeniører i konstruktionsarbejdet i forbindelse med kraftværker, kompressorer, dampturbiner, kølesystemer og luftkonditioneringsudstyr til at visualisere arbejdscyklusserne for termodynamiske systemer.

Kilde: Wikipedia

Luftens egenskaber

Det er vigtigt at forstå luftens egenskaber og hvad de benyttes til.

Tør luft
Tør luft består af en blanding af gasser. 78 procent er kvælstof, 21 procent er ilt og den resterende procent består af gasser, såsom kuldioxid, argon, neon, helium med mere. Tør luft blandes med en mængde vanddamp op til ca. 4 %.

Fugtig luft
De vigtigste fysiske egenskaber ved fugtig luft, der skal tages i betragtning, er:

  • Temperatur
  • Tryk
  • Luftfugtighed
  • Tæthed
  • Entalpi

Mollier-diagrammet beskriver entalpi, luftfugtighed og temperatur ved en bestemt densitet og et bestemt tryk. Læs mere om egenskaberne ved fugtig luft nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensætning af tør luft

Fugtig lufts egenskaber

Mollier-diagrammets udformning

Relativ fugtighed og entalpi plottes i et diagram i forhold til temperatur og specifik fugtighed for at skabe Mollier-diagrammet. De kurvede linjer i diagrammet er den relative fugtighed, mens de diagonale linjer er entalpi.

Det venstre diagram er Mollier-diagrammet, som benyttes i mange lande. Det højre diagram kaldes normalt et psykrometrisk diagram, og det benyttes i de fleste engelsktalende lande. Diagrammerne er egentlig de samme – de giver samme resultat, men skalaerne for temperatur og specifik fugtighed er omvendt.

Mollier-diagrammer for typiske varme-, ventilations- og luftkonditioneringssystemer

Diagrammet benyttes til at illustrere varme-, kølings- og befugtningsprocesser. Processens virkning visualiseres samt hvordan den relaterer til kravene til komfortforholdene i rummet.

De ligninger, som benyttes til at plotte Mollier-diagrammet, benyttes i udvælgelsesprogrammer til at beregne resultater såsom forandringer i temperatur og luftfugtighed samt effektforbrug med mere.

 

Find ud af mere og se diagrammer over typiske processer, som benyttes i varme-, ventilations- og luftkonditioneringssystemer

Swegons Mollier-diagram

Swegons Mollier-værktøj er et webbaseret program.

 

Lær mere om værktøjet og hvordan det fungerer

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Yderligere information

Den relative luftfugtighed er et vigtigt aspekt af indeklimaet.

Videoen til venstre forklarer, hvordan luftfugtigheden påvirker både bygningerne og menneskers helbred. Se nedenstående ressourcer for at lære mere om vigtigheden af korrekte luftfugtighedsniveauer for et optimalt indeklima:

 

Læs mere i vores blogartikler

Download vores hvidbog om fugtighed