You might want to visit our North American website:

Inomhusklimatet och prestationen

Trots att det finns mängder av faktorer som har betydande påverkan på prestationen och det strategiska tänkandet glöms detta ofta bort i diskussioner om vikten av effektivitet på våra arbetsplatser, kompetenta lärare och bra läromedel. Ett väl fungerande inomhusklimat är snabbt värt sin investering.

Vikten av ett gott inomhusklimat

Näst hälsoaspekterna är det givetvis också viktigt att våra inomhusmiljöer främjar vår produktivitet. Vi är i regel mycket måna om att skaffa verktyg för effektivitet och inlärning, men tyvärr glöms inomhusklimatet ofta bort. För hög eller för låg temperatur ger exempelvis tydlig effekt på vår produktivitet på arbetet, och det finns tydliga samband mellan luftkvalitet och vår förmåga att tänka strategiskt och lära. Följer man forskningen så inser man snabbt att det lönar sig att investera i ett gott inomhusklimat.

En studie visar att hela 33% anser att ventilation påverkar deras arbetskapacitet ganska mycket till väldigt mycket. I samma studie framgår också att 57% anser att ventilationen är mycket bättre hemma än på arbetsplatsen, vilket ger goda incitament till att satsa på ett väl fungerande inomhusklimat på arbetsplatsen och i skolorna där vi generellt spenderar största delen av vår tid.

 

Källor:
Prestation – temperatur: Seppänen, Luft, s 60, Swegon
Prestation – luftkvalitet: Källa: Allen, MacNaughton, Satish, Santanam, Vallarino & Spengler, Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments, Environmental Health Perspectives, National Institute of Environmental Health Sciences, 2015, USA
Prestation – inlärning: Bakó-Biró et al; Ventilation rates in schools and pupils’ performance, Building and environment 2011

Vad påverkar prestationen?

Det finns en rad olika faktorer av inomhusklimatets beståndsdelar som påverkar människan och i sin tur prestationen.

Läs mer här

Läs mer i våra bloggar