You might want to visit our North American website:

Inomhusklimatet är viktigt

Då vi spenderar ca 90% av våra liv inomhus är inomhusklimatet av största vikt för vårt välmående och fenomenet är dessutom starkt kopplat till människans prestation. 

Vi är inomhus 90% av dygnet

När man ser diagrammen är det lätt att inse att våra inomhusmiljöer spelar en stor roll för oss – i ett modernt samhälle spenderar vi en stor del av vår tid i en miljö som är kontrollerad och frånkopplad naturens variationer. Skönt när det stormar och hällregnar ute, men det ställer också krav på att inomhusmiljön håller en hög nivå som passar oss som levande varelser. Vi är också noga med vad vi konsumerar i form av vätska och föda, för att hålla oss produktiva och hälsosamma, men vi funderar sällan på all den luft vi konsumerar med varje andetag.

Studie av inomhusklimatet på arbetsplatsen

En studie genomförd på 2 000 personer i Sverige och deras upplevelse av inomhusklimatet på arbetsplatsen.

Läs mer här

Så påverkas vi av inomhusklimatet

Hälsan i fokus

Den allra viktigaste aspekten av vårt inomhusklimat är givetvis att det ska främja god hälsa. Vi har successivt reducerat förekomsten av många uppenbara hälsorisker som vi tidigare utsattes för – allt ifrån sotande kaminer till rökning. Men forskningen visar hur vi även i dagsläget tyvärr påverkas negativt av våra inomhusmiljöer, även om bristerna är mindre uppenbara.
Dålig luftkvalitet kan exempelvis ge problem med allt ifrån irritation i ögon, näsa och hals, till huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Fuktnivåerna kan vintertid bli extremt låga inomhus – särskilt hos oss i Norden – vilket ger upphov till ökad infektionsrisk och virusspridning. Även buller i form av monotona toner – något som våra förfäder knappast behövde oroa sig över när de spenderade i naturen – har visat sig ge upphov till långsiktiga hälsoproblem i form av tinnitus, hjärtsjukdomar och sömnstörningar. Så det finns all anledning att ha hälsoaspekterna med i diskussionen när vi utformar våra inomhusmiljöer.

Källor:
Hälsa – Sick building syndrome, Teknikguide för inomhusklimat, Swegon
Hälsa – fukt: Sterling, Arundel, & Sterling, 1985
Hälsa – ljud: Burden of disease from environmental noise, World Health Organization, 2011.

Vilka faktorer påverkar inomhusklimatet?

Prestationen påverkas

Näst hälsoaspekterna är det givetvis också viktigt att våra inomhusmiljöer främjar vår produktivitet. Vi är i regel mycket måna om att skaffa verktyg för att vara så effektiva som möjligt på våra arbetsplatser och skapa goda förutsättningar för inlärning i våra skolor, i form av kompetenta lärare och bra läromedel. Men tyvärr glöms inomhusklimatet ofta bort i dessa diskussioner, trots att det finns mängder av faktorer som har stor påverkar på oss.

Läs mer om inomhusklimat och prestation

Läs mer om inomhusklimatets påverkan i våra bloggar.

     

Så bidrar Swegon till ett bra inomhusklimat

Vi är med hela resan

Att vi på Swegon levererar produkter av högsta kvalitet är en förutsättning för att kunna bidra till ett gott inomhusklimat. Men, idag anses det inte tillräckligt att vara bra på att tillverka och leverera produkter, vi måste bidra med mer.

Vi strävar efter att vara med i alla faser av en byggnadsprocess - före, under och även efter installationen. Med avancerade program för klimatberäkning- och produktdesign har vi förutsättningarna att tillsammans med våra kunder simulera en byggnads funktion. Med det som grund, kan vi tillsammans, skapa den för byggnaden bästa lösningen. Vi närvarar och stöttar genom själva installationsfasen med våra tekniker eller helpdesk, allt för att säkerställa att installationen blir rätt och så smidig som möjligt. Tidplaner och uppsatta budgetramar är också av högsta prioritet. Efter att vi varit med och startat upp systemen och säkerställt att de levererar exakt som tänkt går byggnaden över i en driftsfas.

Här finns vi också tillgängliga så länge våra produkter finns i byggnaden. Våra teknikavdelningar hjälper till att optimera och anpassa systemet efter hur användandet av byggnaden förändras, och vi finns även till för att hjälpa om någonting skulle krångla längs vägen. Därtill strävar vi efter att erbjuda tjänster som underlättar och effektiviserar driften, och som också säkerställer ett gott inomhusklimat för människorna i byggnaden.

Att förse ett rum med rätt mängd luft, värme och kyla är en utmaning, för att inte tala om när det gäller alla rum i en hel byggnad. Att dessutom göra det utan att det uppstår oönskade bieffekter, såsom ljud, kalldrag eller luktöverföring mellan lokaler – det ställer höga krav på såväl produkter som alla parter i byggprojektet.

Vi på Swegon kan, tack vare vår långa branscherfarenhet och många år av utvecklingsarbete, erbjuda produkter med både hög prestanda och kvalitet. Vi har en bred produktflora som ger oss en nära oslagbar verktygslåda att arbeta med och vi har kunniga medarbetare som kan ge råd och stöd för att använda verktygslådan rätt. Som hjälp används ett flertal mjukvaruprogram som snabbt och säkert hittar rätt produkt för varje rum. Behövs en funktion verifieras i detalj kan vi därtill göra fullskaletester eller datorsimuleringar för olika rumstyper.

Läs mer om våra mjukvaror

Verksamheten i en byggnad förändras i regel över tid, då blir en annan aspekt också viktig – förmågan att anpassa. Anpassningsförmågan grundar sig i flexibla produkter som kan ställas om för nya verksamheter, samt i användarvänliga styrsystem som enkelt kan justeras över tid. Ett landsomfattande nätverk av kunniga servicetekniker som har stor erfarenhet av våra produkter och alltid kan hjälpa till på plats är ytterligare en trygghet för dig som kund.