You might want to visit our North American website:

Värma ett rum

Vattenburen värme

För att tillföra värme i rummet är vattenburna system dominerande. Värme transporteras då runt i byggnaden med vatten som energibärare och distribueras i rummen via

  • Radiatorer
  • Golvvärme slinga
  • Aktiva kylbafflar
  • Fläkt konvektor
  • Strålningspaneler
  • Stomvärme

Andra lösningar för att tillföra värme via elektriska värmare här finns också en mängd olika varianter som elradiatorer, fläkt konvektorer (kupé värmare), strålningsvärmare, oljefyllda radiatorer etc.

Ytterligare lösningar är VRF system där energin transporteras med hjälp av en köldbärare som får kondensera i en terminal enhet i rummet. Detta är en vanlig lösning i Nordamerika och i Norden är luft/luft värmeväxlare ett vanligt exempel på denna typ av lösning.

PARASOL Zenith
EAGLE CC

Luftburen värme

Luftburen värme är inte lika vanligt men det existerar. Tanken är att ventilationsluften värms upp och distribueras i byggnaden via ventilationsluften. Luft är en relativt dålig energibärare jämfört med vatten, vilket innebär att den luft som ska distribuera värmen behöver vara relativt varm och att luftflödena behöver vara höga. Ytterligare ett problem uppstår i rummet då det blir svårt att blanda in den varma ventilationsluften vilket riskerar leda till en försämrad ventilations effektivitet. I Nordamerika är lösningar med recirkulations luft relativt vanliga. I områden där behovet av värme inte är speciellt stort kan luftburen värme vara ett alternativ.