You might want to visit our North American website:

Skolor

Bättre inomhusklimat i klassrummet förbättrar mer än bara luftkvaliteten​

Med WISE erbjuds energieffektiva inomhusmiljöer i skolor där eleverna kan prestera sitt bästa. Förbättringar i inomhusklimatet kan också skapa påtagliga kostnadsbesparingar och minska mängden energi som byggnaden förbrukar samt förbättra den allmänna hälsan och resultaten bland både elever och personal. ​

Förbättra energieffektiviteten​

Klassrum i skolbyggnader står normalt mer tomma än de används. När rummen inte används är ventilationsbehovet lågt. När de används är däremot behovet av ventilation väldigt högt.​

Genom att utnyttja de här mönstren i byggnadens användning tillsammans med WISE kan stora energibesparingar uppnås. Alltså övervaka det faktiska behovet i rummet och sedan anpassa luftflöde, värme och kyla efter det. På så sätt kan kvaliteten på inomhusluften säkras så effektivt som möjligt. Studier visar att det här ger besparingar på upp till 80 % av fläktenergin och 40 % av värme- och kylenergin.​

Förbättra elevernas resultat ​

​Att förbättra ventilationen i klassrummet är ett enkelt sätt att också förbättra elevernas resultat. Förbättrad ventilation har en positiv effekt på resultaten på många sätt. Till exempel blir eleverna mer alerta och får lättare att koncentrera sig och minnas det de lär sig. Studier har visat att ökad luftväxlingsfrekvens från ”öppet fönster-nivå” till ”mekanisk ventilationsnivå” förbättrar provresultaten, och ju mer komplex uppgiften är, desto mer dramatisk blir effekten.​

​Med WISE sparas energi och dessutom ges bättre förutsättningar för att eleverna ska må bra och förbättra sina resultat.​

Digitala tjänster

Våra digitala tjänster har vi samlat under namnet Swegon INSIDE, de visualiserar inomhusklimatet i fastigheten på lite olika sätt och tillåter optimering därav. Med hjälp av Swegon INSIDE kan den befintlig data i fastigheten analyseras och eventuella driftproblem kan avhjälpas med en noga anpassad lösning. På så sätt är det lätt att tillgodose ett optimalt inomhusklimat och en säker drift.

Läs mer om våra digitala tjänster