You might want to visit our North American website:

Szkoły

Lepszy klimat wewnętrzny w klasie poprawia nie tylko jakość powietrza​

WISE oferuje energooszczędne środowisko wewnętrzne w szkołach, dzięki czemu uczniowie mogą osiągać lepsze wyniki. Poprawa klimatu wewnątrz pomieszczeń może generować wymierne oszczędności i zmniejszyć ilość energii zużywanej przez budynek, a także poprawić ogólny stan zdrowia i wyniki uczniów i personelu. ​

Poprawa efektywności energetycznej​

Sale lekcyjne w budynkach szkolnych częściej są puste, niż używane. Kiedy pomieszczenia nie są używane, zapotrzebowanie na wentylację jest niewielkie. Jednak gdy są używane, potrzeba wentylacji radykalnie wzrasta.​

Wykorzystując te wzorce w użytkowaniu budynków wraz z zastosowaniem systemu WISE, możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności energii. Innymi słowy, system monitoruje rzeczywiste zapotrzebowanie w pomieszczeniu, a następnie dostosowuje przepływ powietrza, ogrzewanie i chłodzenie. W ten sposób zapewnia dobrą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Badania pokazują, że pozwala to zaoszczędzić do 80% energii zużywanej na pracę wentylatora i 40% energii przeznaczonej na ogrzewanie i chłodzenie.​

Poprawa wyników uczniów

​Poprawa wentylacji w klasie to prosty sposób na poprawę wyników uczniów. Lepsza jakość wentylacji ma pozytywny wpływ na wyniki pod wieloma względami. Przykładowo uczniowie są bardziej czujni, łatwiej im się skoncentrować i zapamiętywać nowy materiał. Badania wykazały, że zwiększona częstotliwość wymiany powietrza z „poziomu otwartego okna” do „poziomu wentylacji mechanicznej” poprawia wyniki testów, a im bardziej złożone zadanie, tym bardziej spektakularny efekt.​

​Korzystanie z rozwiązania WISE oszczędza energię, a także zapewnia uczniom lepsze warunki, aby mogli cieszyć się dobrym samopoczuciem i poprawiać swoje wyniki.​

Usługi cyfrowe

Nasze usługi cyfrowe zebraliśmy pod nazwą Swegon INSIDE, na różne sposoby wizualizują one klimat wewnętrzny w nieruchomości i umożliwiają jego optymalizację. Korzystając ze Swegon INSIDE, można analizować istniejące dane w nieruchomości i optymalizować wszelkie nieprawidłowości operacyjne za pomocą starannie dostosowanego rozwiązania. W ten sposób można łatwo zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniu i bezpieczną pracę.

Przeczytaj więcej o naszych usługach cyfrowych

Referencje