You might want to visit our North American website:

Skoler

Bedre inneklima i klasserommet forbedrer mer enn bare luftkvaliteten​

WISE tilbyr energieffektive innemiljøer i skoler, slik at elevene kan yte på sitt beste. Et bedre inneklima kan også gi merkbare kostnadsbesparelser og redusere mengden energi som bygningen forbruker, samt forbedre den generelle helsen og resultatene blant både elever og lærere. ​

Forbedre energieffektiviteten​

Klasserom i skolebygninger normalt mer tomme enn de er i bruk. Når rommene ikke brukes er ventilasjonsbehovet lavt. Når de brukes er behovet for ventilasjon derimot svært høyt.​

Ved å utnytte disse mønstrene i bruken av bygningen sammen med WISE kan store energibesparelser oppnås. Det vil med andre ord si å overvåke det faktiske behovet i rommet og deretter tilpasse luftmengde, varme og kjøling etter det. På den måten kan kvaliteten på inneluften sikres så effektivt som mulig. Studier viser at dette gir besparelser på opptil 80 % av vifteenergien og 40 % av varme- og kjøleenergien.​

Forbedre elevresultatene

​Forbedring av ventilasjonen i klasserommet er en enkel måte å forbedre resultatene til elevene på. Forbedret ventilasjon har positiv innvirkning på resultatene på mange måter. Elevene blir for eksempel mer oppmerksomme og synes det er enklere å konsentrere seg og huske det de lærer. Studier har vist at økt luftutvekslingsfrekvens fra “åpent vindu-nivå” til “mekanisk ventilasjonsnivå” forbedrer resultatene på prøver, og at effekten øker i takt med vanskelighetsgraden på oppgaven.​

​Bruk av WISE sparer energi og gir elevene bedre forutsetninger for å føle velvære og forbedre resultatene sine.​

Digitale tjenester

Vi har samlet de digitale tjenestene våre under navnet Swegon INSIDE, og de visualiserer inneklimaet i eiendommen på ulike måter og muliggjør optimalisering. Ved hjelp av Swegon INSIDE kan eksisterende data i eiendommen analyseres, og eventuelle driftsproblemer kan utbedres med en nøye tilpasset løsning. Dette gjør det enkelt å levere et optimalt inneklima og sikker drift.

Les mer om de digitale tjenestene våre