You might want to visit our North American website:

Vilken kod det är för inloggning till Compact Air/Heat?

Koder finns angivna i Drift & Skötsel. I det här fallet är det Kod 1110.