You might want to visit our North American website:

Hva er koden for innlogging til Compact Air/Heat?

Koder er angitt i Drift og vedlikehold. I dette tilfellet er koden 1110.