You might want to visit our North American website:

Jakiego kodu użyć do logowania do aplikacji Compact Air/Heat?

Kody podane są w dokumencie Obsługa i konserwacja. W tym wypadku jest to kod 1110.