You might want to visit our North American website:

Luftkylda vätskekyl­aggregat för frikyla gav hög effektivitet och lägre investerings­kostnader

CKW Fiber Services, Luzern, Schweiz

CKW Fiber Services Ltd är en pålitlig leverantör av tjänster inom telecom och IT-infrastruktur för affärskunder, och är det digitala navet i centrala Schweiz. Verksamheten har hittills drivits via två datacentra, men för att möta de växande behoven behövde ett nytt datacenter byggas. Ytan uppgick till 1 200 m2 med plats för 300 datarack. Eftersom den totala kylkapaciteten på 1,1 MW låg över den nya gränsen på 400 kW, behövde aggregaten antingen använda naturliga kylmedel eller hydrofluoroolefiner (HFO) såsom R1234ze, som har låg miljöpåverkan. Den globala uppvärmningsfaktorn (GWP) skulle vara mindre än 7 och även de lokala bullerbestämmelserna på 58 dBA vid 10 m:s avstånd skulle följas.

Risk för skenande installationskostnader

För att nå dessa värden planerades en installation med vattenkylda maskiner och frikyla från externa system. Eftersom datacentret var tänkt att utrustas med kompakta luftkylda kylaggregat, riskerade investeringskostnaden för det nya systemet att bli dramatiskt högre än beräknat. Kunden behövde en installation med hög effektivitet och som klarade de beslutade kraven, samtidigt som kostnaderna för investeringen skulle hållas nere.

Högt ställda krav på effektivitet

Ingenjörerna på Swegon-ägda BlueBox i Veneto, Italien, föreslog att kunden skulle satsa på en utrustning byggd på deras KAPPA REV-aggregat med frikyla och i supertyst utförande (*LGW FC + SLN). Kappa REV är ett energieffektivt aggregat med skruvkompressorer, rörvärmeväxlare och HFO som kylmedium.
*LGW=LowGlobalWarming

Kompakt konstruktion friställde ytor

Med KAPPA REV uppnås mycket goda nivåer för energieffektivitetskvoter, EER, så att de uppställda kraven kan mötas. Dessutom arbetar enheten med ett inbyggt hybridsystem för frikyla som kan köras under vår och höst, så att kundens  kostnader minimeras. Den kompakta konstruktionen möjliggjorde i tillägg att 200 m2 internyta kunde friställas, så att ytterligare datarackar kunde sättas upp.

Effektiv lösning med frikyla sänkte kostnaden avsevärt

Investeringskostnaden för installationen blev hela 400 000 CHF lägre än beräknat, mycket tack vare frikylan. Med hjälp av lösningen från BlueBox, där en modul för frikyla hos stand by-maskinen gav en mycket hög effektivitet, nåddes TFT redan vid en utetemperatur på 11°C, d.v.s. den temperatur där frikylan står för hela kylbehovet (Total Frikyle-Temperatur).