You might want to visit our North American website:

Speciallösning till anrik skola

Katedralskolan, Linköping

Katedralskolan i Linköping med anor från 1600-talet är Sveriges fjärde äldsta gymnasieskola. I byggnaden från 1915 bedrivs undervisning för elever på en yta om 8 000 kvm fördelat på fem våningar. Under 2020-2021 har skolan genomgått en renovering med ett helt nytt inomhusklimat i fokus.

Otillräcklig luft sett till antal elever och lärare

Linköpings kommuns kommunala fastighetsbolag, Lejonfastigheter, hade bestämt att ventilationen på Katedralskolan skulle åtgärdas då den var bristfällig sett till antalet elever och lärare. Alternativet var att bygga en ny, kompletterande gymnasieskola för ca 300 elever, som skulle motsvara hur mycket luft som fattades i lokalerna på Katedralskolan.

I det här projektet hade vi förutom Lejonfastigheter även installatören Ventilationsprojekt i Linköping AB samt konsulten Ventilationsprojekt Teknik (nuvarande Installationsteknik Anders Tingman AB) som samarbetspartners. Tillsammans arbetade vi fram en smart och energieffektiv ny ventilationslösning för Katedralskolans befintliga lokaler.

K-märkt byggnad med flera krav

Då Katedralskolan är en K-märkt byggnad fanns det krav på att inte påverka fasaden eller minimera ytor med schakt och förändrade takhöjder. Under vägens gång ställdes projektet därför inför en del utmaningar.

Det var en prövning att få till schakten då det inte var tillåtet att ta hål på alla ställen och det fanns funderingar på att dra schakten på utsidan, vilket inte heller var möjligt då det inte var tillåtet att påverka fasaden.
Ytterligare en utmaning handlade om vart aggregateten skulle stå eftersom det inte var tillåtet att ställa några aggregat på taken, så det enda alternativet för placering var på vinden. Dock så behövdes mycket luft och därmed stora aggregat men det konstaterade snabbt att de inte skulle gå in på vinden på grund av dess storlek.

Invändiga schakt och parallellsystem blev lösningen

Genom vårt bidrag med teknisk expertis och erfarenhet kom vi tillsammans med våra samarbetspartners i projektet fram till en lösning med invändiga schakt med synligt montage och målade kanaler - allt för att det skulle smälta in så bra som möjligt. För att inte behöva gå igenom det magnifika och ogenomträngliga trapphuset matades kanaler i två skilda schakt från vinden ner till nyttjande lokaler. 

När det gällde utmaningen att få in aggregaten i trånga utrymmen på vinden löstes det genom att ta fram ett parallellsystem med två mindre aggregat (GOLD RX 60) per fläktrum som bejtänar samma kanalsystem.

Bild nedan: Ett GOLD RX 60-aggregat i ett utav fläktrummen

En snygg och kostnadseffektiv lösning som samtidigt är utrymmeseffektiv.
Anders Tingman, Installationsteknik Anders Tingman AB

En 70%-ig energibesparing på Katedralskolan

I samband med att Swegon levererade ett inomhusklimatsystem för Katedralskolan i Linköping har en energibesparing om hela 70% uppmätts.

Läs mer här

Teknisk expertis och rådgivning från Swegon

Med Swegon som leverantör fick Lejonfastigheter, Ventilationsprojekt i Linköping och Installationsteknik Anders Tingman AB en trygg samarbetspartner med kunnig personal som agerar som rådgivare genom hela projektet.

Swegons erfarenhet av tidigare avancerade projekt var en avgörande faktor. Att vi i gott samarbete med våra partners kunde leverera en helhetslösning med den teknik som krävdes för att slutföra uppdragets samtliga delar har varit en framstående aspekt i det här projektet.

Valt system är Swegons behovsstyrda inomhusklimatsystem WISE i kombination med våra luftbehandlingsaggregat GOLD. Systemet är driftoptimerat och energieffektivt och ger ett inomhusklimat som anpassar sig efter behovet i nyttjande lokaler.

Nu har elever och lärare på Katedralskolan ett inomhusklimat av toppklass, vilket är en förutsättning för ett effektivt lärande.

Produkter

Till Katedralskolan i Linköping har Swegon levererat en helhetslösning av inomhusklimat för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna till sitt lärande. Nedan finner du ett urval av de produkter som vi använt till det här projektet.