You might want to visit our North American website:

Specialløsning til en gammel skole

Katedralskolen, Linköping

Katedralskolan i Linköping, der går tilbage til det 17. århundrede, er Sveriges fjerdeældste gymnasieskole. I bygningen fra 1915 foregår undervisning for elever på et areal på 8.000 kvadratmeter fordelt på fem etager. I løbet af 2020-2021 har skolen gennemgået en renovering med et helt nyt indeklima i fokus.

Utilstrækkelig luft målt i antal elever og lærere

Linköpings kommunes kommunale ejendomsselskab, Lejonfastigheter, havde besluttet, at ventilationen på Katedralskolan skulle ordnes, da den var mangelfuld i forhold til antallet af elever og lærere. Alternativet var at bygge et nyt, supplerende gymnasium til omkring 300 elever, som ville svare til, hvor meget luft der skulle til i lokalerne på Katedralskolan.

I dette projekt havde vi udover Lejonfastigheter også installatøren Ventilationsprojekt i Linköping AB og rådgiveren Ventilationsprojekt Teknik (nu Installationsteknik Anders Tingman AB) som partnere. Sammen udviklede vi en smart og energirigtig ny ventilationsløsning til Katedralskolens eksisterende lokaler.

K-mærket bygning med flere krav

Da Katedralskolen er en K-mærket bygning, var der krav om ikke at påvirke facaden eller at minimere overflader med skakte og ændrede loftshøjder. Undervejs blev projektet derfor stillet over for en række udfordringer.

Det var en prøvelse at komme til skakten, da det ikke var tilladt at bore huller alle steder og der var overvejelser om at trække skakten udvendigt, hvilket heller ikke var muligt, da det ikke var tilladt at påvirke facaden.
En anden udfordring var, hvor enheden skulle placeres, da det ikke var tilladt at placere nogen enheder på tagene, så den eneste mulighed for placering var på loftet. Der skulle dog meget luft til og dermed store enheder, men det blev hurtigt slået fast, at de ikke ville ind på loftet pga. størrelsen.

Indvendige skakte og parallelle systemer blev løsningen

Gennem vores bidrag af teknisk ekspertise og erfaring kom vi sammen med vores partnere i projektet frem til en løsning med indvendige skakte med synlig montage og malede kanaler – alt sammen for at det skulle falde bedst muligt ind. For ikke at skulle igennem det prægtige og uigennemtrængelige trapperum, blev der tilført kanaler i to separate skakte fra loftet og ned til brugbare lokaler.

Når det kom til udfordringen med at få enhederne ind i trange rum på loftet, blev det løst ved at lave et parallelt system med to mindre enheder (GOLD RX 60) pr. ventilatorrum, der betjener samme kanalsystem.Billede nedenfor: En GOLD RX 60-aggregat i et af ventilatorrummene

En stilfuld og omkostningseffektiv løsning, der samtidig er pladsbesparende.
Anders Tingman, Installationsteknik Anders Tingman AB

70 % energibesparelse på Katedralskolen

I forbindelse med at Swegon leverede et indeklimaanlæg til Katedralskolan i Linköping, er der målt en energibesparelse på hele 70 %.

LÆS MERE HER

Teknisk ekspertise og rådgivning fra Swegon

Med Swegon som leverandør, Lejonfastigheter, fik Ventilationsprojektet i Linköping og Installationsteknik Anders Tingman AB en pålidelig partner med dygtige medarbejdere, der fungerer som rådgivere gennem hele projektet.

Swegons erfaring med tidligere avancerede projekter var en afgørende faktor. At vi i et godt samarbejde med vores partnere har kunnet levere en samlet løsning med den teknologi, der skulle til for at løse alle dele af opgaven, har været et fremtrædende aspekt i dette projekt.

Det valgte system er Swegons behovsstyrede indeklimasystem WISE i kombination med vores GOLD luftbehandlingsenheder. Systemet er driftsoptimeret og energieffektivt og giver et indeklima, der tilpasser sig behovene i de lokaler, der benyttes.

Nu har elever og lærere på Katedralskolan fået et indeklima i topklasse, hvilket er en forudsætning for effektiv læring.

Produkter

Til Katedralskolan i Linköping har Swegon leveret en komplet indeklimaløsning, så eleverne får de bedste forudsætninger for deres læring. Nedenfor finder du et udvalg af de produkter, vi har brugt til dette projekt.