You might want to visit our North American website:

Installatörens syn på samarbetet med Swegon

I projektet Blåa Huset var Novum Installation AB installatör. I tätt samarbete med Swegon installerades en helhetslösning av inomhusklimat till hela fastigheten. 

Närhet, proaktivitet och engagemang

Novum Installation och Swegon har arbetat tillsammans i fleratalet projekt genom åren och så blev även fallet i projektet med Blåa Huset. 
- Att jobba med Swegon är sällan en komplicerad process. Lättillgänglighet och hög kompetens genomsyrar oftast våra affärer, menar Anders Ekelund, VD på Novum Installation AB. Han poängterar också att när relationen är uppbyggd krävs mindre kommunikation i allt från försäljning till leverans av produkter. 

När Anders får frågan om vilka delar av samarbetet som varit framstående i processen nämner han att närhet, proaktivitet och engagemang är det som Swegon levererat i projektet och som också varit avgörande. Han lyfter också fram att när Swegon tar ett helhetsgrepp minimeras risker i tidspressade projekt som Blåa Huset. 

- Swegon är i toppskiktet av leverantörer och är alltid en del av våra projekt på ett eller annat sätt på grund av relationen och smidigheten i allt från affär till slutprodukt, säger Anders.

Swegon är i toppskiktet av leverantörer och är alltid en del av våra projekt på ett eller annat sätt.
Anders Ekelund, VD Novum Installation AB

En komplett lösning med kvalitet och hög teknisk funktion

Novum Installation beskriver Swegons lösning av inomhusklimat till Blåa Huset som en fulländad lösning med hög teknologisk funktionalitet. Att de fick möjlighet att vara en del av Swegons utveckling av applösningen till Swegon INSIDE ser de också som en intressant del av projektet.

Som helhetsleverantör blir kravställningen hög och i det här projektet var kraven på Swegon att leverera en slutprodukt med både estetik och funktion - en utmaning som Novum Installation och Swegon tillsammans löste genom bra samarbete i projekterings- och produktionsteamet. Anders Ekelund lyfter fram att Swegon alltid har höga krav på sig själv vilket i sig genererar en hög kvalitet på både produkter, system och samarbete.

 

Vi lyfter tillsammans

Se filmen när Novum Installation tillsammans med Swegon lyfter upp kylmaskinen till sin plats på Blåa Husets tak.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon