You might want to visit our North American website:

Ett blått hus med gröna ambitioner

Blåa Huset, Malmö

Blåa Huset är ett nybyggt kontor i Lockarp utanför Malmö. Visionen vid projektets början var tydlig - att bygga Malmös mest moderna och miljöeffektiva kontor. Utmaningarna var att uppnå en låg energianvändning, att göra hållbara materialval och att eftersträva långsiktiga lösningar. Samtidigt skulle byggnaden installeras med bästa möjliga inomhusklimat. Swegon fick en betydande roll som helhetsleverantör av inomhusklimatsystemet, vilket underlättade för projektet i stort med en leverantör istället för flera. 

En imponerande kontorsmiljö, inte bara för ögat

Företagshubben Lockarp är strategiskt placerad i utkanten av Malmö med närhet till såväl motorväg som stad. Här ligger den stora kontorsbyggnaden Blåa Huset, en tre våningar hög betongbyggnad om 2 000 m2.
Bottenvåningen är fördelad på ett kontor och ett 400 m2 stort lager. De två övre våningarna består helt av arbetsrum och kontorslandskap. Hela huset bjuder på en imponerande kontorsmiljö med noggrant utvalda material, en snygg och lugn inredning samt med ett perfekt inomhusklimat.

Se intervjun med Mattias Feldt, fastighetsägare Blåahuset AB, och hör vad han har att säga om projektet. Han berättar också om samarbetet med Swegon som varit helhetsleverantör av inomhusklimatet.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastiskt inomhusklimat till lägsta möjliga energikostnad

En av de största utmaningarna med Blåa Huset var att uppnå ett optimalt inomhusklimat med så låg energianvändning som möjligt.
Med ett bra och korrekt installerat behovsstyrt ventilationssystem kan inomhusklimatet anpassas till exakt den nivå som behövs vid en viss tidpunkt. Det innebär att det ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket inverkar negativt på komforten. 

Till Blåa Huset installerades Swegons behovsstyrda ventilationssystem WISE, som anpassar inomhusklimatet för att uppnå högsta komfort och produktivitet och som regleras på VOC. 

Tack vare lösningen med vattenoptimeringsfunktionen mellan WISE och kylmaskinen kunde energiförbrukningen för värme och kyla sänkas med ytterligare 10-13%. 

Swegon som helhetsleverantör

Fastighetsägaren till Blåa Huset, Mattias Feldt, har tidigare jobbat med ett flertal leverantörer i ett och samma projekt när det gäller leverans av produkter och tjänster för inomhusklimatet - vilket är ett vanligt tillvägagångssätt i branschen. Till det här projektet togs ett nytt angreppssätt där en helhetsleverantör efterfrågades för att skapa det bästa möjliga inomhusklimatet, vilket också skulle innebära smidighet under projektets gång med bättre samordning, effektivare tidplaner och färre felkällor.

Med ett brett produktutbud och lång erfarenhet föll valet på Swegon. 
Mattias Feldt identifierar en mängd fördelar med att jobba med Swegon som ensam leverantör då vi varit en viktig samarbetspartner från tidig projektering, genom installation, till drifttagning och slutligen till färdigt projekt. Även under uppföljningen efter färdigställt projekt har samarbetet varit värdefullt. Supporten från Swegon har varit tillgänglig och lyhörd under hela projektet och har enligt Mattias - varit helt fantastisk från dag ett.

Supporten från Swegon har varit helt fantastisk.
Mattias Feldt, Fastighetsägare Blåa Huset

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Gör det osynliga synligt

Ytterligare ett exempel på hur vi på Swegon arbetar gemensamt med våra kunder är att Blåa Huset med fastighetsägare och hyresgäster har varit en del av Swegons referensgrupp för utvecklingen av Swegon INSIDE. Swegon INSIDE är samlingsnamnet för våra digitala lösningar som används för att visualisera och kontrollera inomhusklimatet.

Blåa Huset har valt att nyttja både vår dashboard och app där färgindikationer och symboler snabbt ger en överblick av inomhusklimatet, medan enkelheten ges av ett intuitivt användargränssnitt där det t.ex. går att styra börvärdet för temperaturen via appen.

Användarna i Blåa Huset bekräftar smidigheten med dashboarden och appen och de digitala lösningarna har även en positiv inverkan på upplevelsen av inomhusklimatet. Vissa dagar kan den uppfattade känslan vara att det är kallt i ett kontorslandskap eller konferensrum. Om temperaturen kontrolleras i appen och återger 22 grader visar det sig att många ändrar uppfattning om rummets temperatur. Den upplevda kylan ”felsöks” då bland andra faktorer än inomhustemperaturen, t.ex. i nattsömnen, kosten eller i den valda klädseln.

Se vår film om hur Swegon INSIDE gör det osynliga synligt.

Snabbfakta

Area: 2000 m2

Verksamheter i lokaler: Kontor och lager

Kund: Novum installation AB

Fastighetsägare: Blåa Huset AB

Byggt: 2021

Miljömärkning: Planerad Miljöbyggnad Guld nivå

Ett lyckat partneringprojekt

Projektet Blåa Huset är ett partneringprojekt. Ett arbetssätt där grundprincipen är att flera projektdeltagare bildar ett team som arbetar med gemensam budget och full transparens mellan varandra. Det förs öppna dialoger och alla sätter projektets bästa i första rummet.

Läs mer i vår blogg - Fyra tips för framgångsrik partnering

Installatörens syn på samarbetet med Swegon

Intstallatör i projektet Blåa Huset var Novum Installation AB. Läs om deras syn på inomhusklimatsystemet och samarbetet med Swegon. 

Läs mer