You might want to visit our North American website:

Avancerad kylning en av nycklarna till framgång

Tomlinsons mejeri i Wales

När bröderna Philip och John Tomlinson tog över jordbruksverksamheten efter sina föräldrar, köpte de 1978 gården Pen y Palmant, som ligger i byn Minera, nära staden Wrexham i nordöstra Wales. Bröderna insåg snart att det fanns ett behov för närproducerad, buteljerad mjölk i de omgivande trakterna. De byggde därför ett mejeri 1983 – Tomlinsons – i direkt anslutning till gården, för hemleveranser av färsk mjölk i området.

Kraftig expansion

Sakta men säkert kunde verksamheten utvidgas till att leverera mjölk i såväl Wales som Midlands och nordvästra England. Den årliga produktionen uppgick till 25 milj. liter, men när efterfrågan på gårdens produkter ökade, visade det sig snart att mejerikapaciteten var för liten. Ett större, renodlat mejeri byggdes därför på andra sidan vägen till gården år 2012, och man kan nu producera över 100 miljoner liter mjölk om året från en toppmodern anläggning.

Bullriga gamla kylare ett problem

En omfattande anläggning med storskalig mjölkproduktion kan tyvärr även ge oönskade effekter, såsom buller. Detta ledde till påpekanden från myndigheterna, där en utredning visade att bullret kom från två kylaggregat för mjölken.
"Vi fick ett tryck på oss att sänka bullernivån vid anläggningen och det var ett mål vi var tvungna att uppnå", säger mejeriets ingenjör S. Landen.

Nya kylaggregat gav nöjda myndigheter

Lösningen på problemet blev att ersätta de gamla kylaggregaten med två nya från Swegons italienska dotterbolag BlueBox, där man är experter på kylanläggningar. Bytet av kylaggregat gjorde att myndigheternas krav på sänkta bullernivåer kunde uppfyllas, och anläggningen fick dessutom en kylkapacitet som är dimensionerad att klara också framtida krav.

Energieffektiv teknik

De nya kylaggregaten från BlueBox/Swegon var luftkylda enheter för vattenkylning med halvhermetiska skruvkompressorer och skal- och rörförångare (hela enheten är av typ Kappa V EVO Klass A/DS/SLN 54,2). Dessa högeffektiva aggregat är utrustade med överhettningskylare (desuperheaters), vilket innebär att varje kylkrets har värmeväxlare där 20% av kondensationsvärmen kan återvinnas. Med en minimikapacitet på 465 kW för varje aggregat, bullernivå under 87 dBA vid en drifttemperatur på minus 2° C och en kvot för energieffektivitet över 3,26, fick mejeriet nu en högklassig kylning. Enheterna var dessutom av SLN-typ, d.v.s. extremt tysta (Super Low Noise), så att kraven på låga bullernivåer kunde klaras.

KAPPA V EVO