You might want to visit our North American website:

REACT

REACT

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Det anpassningsbara och enkla sättet att säkerställa inomhusklimatet i varje rum

Med REACT är det enkelt att välja rätt lösning för att säkerställa inomhusklimatet i varje rum, oavsett om det gäller renovering eller nybyggnation. Baserat på kraven för varje rum matchas utbudet av anpassningsbara klimatprodukter med lämpliga tillbehör för att erhålla önskad rumsfunktion.

Lösningen passar såväl mindre projekt med krav på styrning av inomhusklimatet i enstaka rum, som hela fastigheter. Den erbjuder också effektiv installation och rummet kan fungera som en självständig enhet eller kan på ett enkelt sätt integreras i ett system för fastighetsautomation.

REACT kan med fördel kombineras med våra digitala tjänster inom Swegon INSIDE för visualisering och analys av inomhusklimatet.

Säkerställ inomhusklimatet i varje rum

Människors välmående och deras prestationsförmåga har tydlig positiv koppling till ett bra inomhusklimat. Oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering så har vi på Swegon den kunskap och erfarenhet som krävs för att skapa ett bra inomhusklimat och samtidigt optimera energianvändningen i en byggnad. Detta i sin tur möjliggör för nöjda hyresgäster som stannar länge, samt för låga driftskostnader som skapar bästa förutsättningar för god återbetalning av en investering.

REACT möjliggör ett bra inomhusklimat i varje rum och god energieffektivitet i byggnaden.

Skapat för renovering och nybyggnation

Äldre ventilations- och klimatsystem i existerande fastigheter har stora möjligheter att uppgraderas och förbättras. En uppgradering från konstant flöde, CAV, till variabelt flöde, VAV, är möjlig med vår REACT-familj. Ett fåtal komponenter kan då successivt läggas till, rum för rum, i takt med att behov uppstår. 

Vid en uppgradering kan en initial analys av inomhusklimatet med hjälp av Swegon INSIDE Analytics vara till hjälp. En diagnos av byggnaden genereras och rekommenderade åtgärder kan därefter genomföras. 

Läs mer om universitetssjukhuset i Århus, Danmark, och hur nybyggnation kombinerats med äldre byggnader.

Universitetssjukhuset i Århus, Danmark

Enkelt produktval och effektiv installation

Visar 12 av 13 produkter