You might want to visit our North American website:

REACT

REACT

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Den tilpasningsbare og enkle fremgangsmåten for å sikre inneklimaet i hvert rom

Med REACT er det enkelt å velge riktig løsning for å sikre inneklimaet i hvert rom, uansett om det gjelder renovering eller nybygg. Utvalget av tilpasningsbare klimaprodukter matches med egnet tilbehør for å oppnå ønsket romfunksjon, basert på kravene for hvert rom.

Løsningen passer for så vel mindre prosjekter med krav til styring av inneklimaet i enkeltrom som til hele bygninger. Den byr også på effektiv installasjon, og rommet kan fungere som en selvstendig enhet eller enkelt integreres i et system for byggautomatisering.

Sikre inneklimaet i hvert rom

Menneskers velvære og yteevne er sterkt knyttet opp mot et godt inneklima. Vi i Swegon har den kunnskapen og erfaringen som kreves for å skape et godt inneklima og samtidig optimalisere energiforbruket i en bygning, uansett om det gjelder nybygg eller renovering. Dette bidrar igjen til fornøyde leietakere som blir værende lenge, samt lave driftskostnader som skaper de beste forutsetningene for at en investering skal gi god avkastning.

REACT muliggjør et godt inneklima i hvert rom og god energieffektivitet i bygningen.

Skapt for renovering og nybygg

Eldre ventilasjons- og klimasystemer i eksisterende bygg har store muligheter for oppgradering og forbedring. En oppgradering fra konstant luftmengde, CAV, til variabel luftmengde, VAV, er mulig med vår REACT-familie. Et mindre antall komponenter kan da legges til rom for rom, etter hvert som behovet oppstår.

Ved en oppgradering kan en innledende analyse av inneklimaet ved hjelp av Swegon INSIDE Analytics være til hjelp. Det genereres en diagnose av bygningen, og deretter kan anbefalte tiltak gjennomføres.

Les mer om universitetssykehuset i Århus, Danmark, og hvordan nybygg er kombinert med eldre bygninger.

Universitetssykehuset i Århus, Danmark

Enkelt produktvalg og effektiv installasjon

Viser 12 av 13 produkter