You might want to visit our North American website:

REACT ALS

Anslutningslåda med variabelflödesreglering för luftdon
  • Variabelflödes- eller konstantflödesreglering för tilluft
  • Kan monteras direkt vid böj samt kanalövergång/-reduktion
  • Snabb avläsning via regulatorns display
  • Snabb inställning av parametrar
  • Analog- och modbusstyrning
  • Kan användas i kombination med luftdonen COLIBRI Ceiling VF, KITE Ceiling, LOCKZONE Ceiling VF
  • Varianter:
    • Anslutning: Ø160 eller Ø250