You might want to visit our North American website:

Don efter behov

Hur väljer du rätt luftdon? Luftdon finns i ett flertal olika utföranden och funktionen skiljer sig åt mellan olika huvudgrupper. Eftersom det är en rumsprodukt finns det inom varje huvudgrupp ofta flera utföranden beroende på installationssätt och design. Vi reder ut begreppen.

Design är funktion

Luftdon bör vara tysta, utan drag och med ett utseende som smälter in i omgivningen. Det vi eftersträvar är såklart ett friskt och energigivande klimat men utan att det stör oss i vardagen. 

Den uppenbara skillnaden mellan olika luftdon oftast är utseendet. För att smälta in i lokalen och höja intrycket krävs ett passande utseende, men produktens design är också avgörande för dess funktion. När omgivningen förändras behöver luftspridningen också ändras. Swegons luftdon med unik konstruktion gör det enklare än någonsin att ändra spridningsbild.

Specialdesignade don

Tyst och utan drag

Våra öron utsätts ständigt för bakgrundsljud. Ventilation är alltför ofta synonymt med irriterande bakgrundsljud därför måste luftdon vara noggrant testade för att inte tillföra något ljud till lokalen. En effektiv ljuddämpning och flexibla placeringsmöjligheter gör att det går att få minimal ljudnivå i alla typer av lokaler.

Att under längre tider vistas i miljöer där det drar kallt är varken behagligt eller hälsosamt. Luftdon finns för alla luftflöden och lufthastigheter men alla måste också ha förmågan att leverera luften dragfritt. Det är en av luftdonens absolut viktigaste uppgifter för att få ett energigivande inomhusklimat.

Huvudgrupper luftdon

Låt oss då se över huvudgrupperna i luftdonens värld. Till att börja med finns det don som installeras i antingen tak, vägg eller golv. Det är vad vi menar när vi pratar om med takdon, väggdon och golvdon. Med detta sagt grupperas donen vidare in i följande segment:

 • Dysdon
 • Ledskenedon
 • Perforerade don
 • Spaltspridare
 • Gallerdon
 • Kanaldon
 • Jetdon
 • Deplacerande don
 • Frånluftsdon
 • Överluftsdon
 • Renrumsdon
 • Förstärkta don


Alla av ovan grupper fyller sin funktion och har såklart avsedda användningsområden. Nedan tar vi en närmare titt på respektive grupp, beskriver dem och ger rekommendationer om när de ska användas.