Deplacerande don

Låghastighetsdon med maximal komfort vid korta avstånd.