You might want to visit our North American website:

Chłodzenie wodą czy powietrzem?

Do chłodzenia można wykorzystać zarówno powietrze, jak i wodę. Woda idealnie nadaje się do chłodzenia, ponieważ wodne moduły chłodzące zabierają mniej miejsca, sam moduł jest mniejszy, a woda jest lepszym nośnikiem energii niż powietrze. Z drugiej strony zaletą klimakonwektorów indukcyjnych jest mniej złożona i tańsza instalacja, system może używać większej ilości powietrza i ma opcję chłodzenia swobodnego.

Generalnie, wybierając system podstawowy, trzeba rozpatrzyć wiele czynników. Należy uwzględnić koszt, wygląd, kwestie praktyczne oraz dostępne miejsce.

System wodny – najważniejsze są kwestie przestrzenne

W tym rozwiązaniu poszczególne pomieszczenia są chłodzone układem wodnym. Istniejący system powietrzny służył wyłącznie do zapewniania powietrza odpowiedniej jakości. W przypadku zmiany przeznaczenia budynku lub remontu zalecane jest stosowanie systemu z chłodzeniem wodą, ponieważ stosunkowo prosto jest wykorzystać do niego rury wodne zainstalowane w budynku do dystrybucji zimnej wody. Systemy z chłodzeniem wodą mogą także być preferowane w nowych budynkach, ponieważ potrzebują mniej miejsca w przestrzeni podsufitowej niż systemy chłodzone powietrzem. W niektórych wysokich budynkach może to nawet umożliwić wygospodarowanie dodatkowego piętra.

Standardowo systemy chłodzone powietrzem z małym lub średnio wysokim przepływem powietrza, o dużej wydajności chłodzenia, są stosowane w następujących miejscach: Sale konferencyjne, sklepy, klasy, restauracje, biura, pomieszczenia komputerowe, hotele i banki.

Systemy powietrzne – decydują wymagania ekonomiczne i dotyczące chłodzenia

W systemach powietrznych tempo przepływu powietrza zasadniczo zależy od wymogów chłodzenia. System musi spełniać zmienne wymagania w tym zakresie całodobowo przez cały rok. Chłodzenie powietrzne dostępne jest w dwóch wersjach: z przepływem stałym lub zmiennym.

W istniejących budynkach zmiana orurowania i instalacji jest zwykle trudna i kosztowna. Jeśli mają być spełnione wymagania dotyczące chłodzenia, a istniejące orurowanie jest za małe, żeby zapewnić odpowiednio duży przepływ powietrza, warto zainstalować wodny system chłodzący. Typowe lokalizacje, gdzie potrzebny jest średni i wysoki przepływ oraz zmienna ilość powietrza, a zatem sprawdza się chłodzenie powietrzne, to: sale konferencyjne, sklepy, klasy, restauracje, branża oświetleniowa, szatnie w szpitalach i zakładach produkcyjnych, centra handlowe i hale sportowe.