You might want to visit our North American website:

Luft- eller vannkjøling?

Både luft og vann kan brukes til å distribuere kjøling. Det som utmerker vann som bærer av kjøling, er at vannbaserte systemer tar mindre plass, selve aggregatene er mindre og vann er en bedre energibærer enn luft. Hvis du i stedet velger luft til distribusjonen, får du en enkel og billig installasjon, systemet takler større luftvolumer og det er mulig å bruke frikjøling.

Til sammen er det derfor en rekke faktorer som avgjør hvilket grunnsystem du bør velge. Man må ta hensyn til økonomi, estetiske hensyn og praktiske avveininger, f.eks. plassen som er tilgjengelig i bygningen.

Vannbåren – plassfaktorer er viktige

Her får de enkelte rommene kjøling via vannbårne systemer. Det luftsystemet som er installert, brukes bare for å dekke kravene til luftkvalitet. I en ombyggings- eller rehabiliteringssituasjon foretrekker man vanligvis et vannbårent kjølesystem, siden man relativt enkelt kan få plass til de vannrørene som trengs til distribusjon av kaldt vann i bygningen. Også ved nybygg kan systemer med vannbåren kjøling være å foretrekke, siden plassbehovet over himling er betydelig mindre enn ved luftbåren kjøling. I høye bygninger kan det i enkelte tilfeller t.o.m. innebære at man på en viss bygningshøyde kan «tjene inn» ekstra etasjer.

Typiske bruksområder med vannbåren kjøling, der små til mellomstore luftmengder med høy kjølekapasitet forekommer mest, er disse: Konferanserom, butikker, klasserom, restauranter, kontorer, IT-rom, hoteller og banker.

Luft – Økonomien og kjølebehovet styrer

I luftbårne systemer er det som regel kjølebehovet som dimensjonerer luftmengden. Systemet må kunne ivareta varierende kjølebehov, både i løpet av døgnet og året. Luftbåren kjøling forekommer i to grunntyper; med konstant eller variabel luftmengde.

I eksisterende bygninger er det vanligvis både vanskelig og dyrt å bytte kanalsystem. Hvis man skal dekke kjølebehovene og ikke kan transportere store nok luftmengder med de kanalene som finnes, da installerer man i stedet oftest vannbårne kjølesystemer ved ombygging. Der store til mellomstore luftmengder og variable luftvolumer kan forekomme, er dette typiske bruksområder for luftbåren kjøling: Konferanserom, butikker, klasserom, restauranter, lett industri, renrom på sykehus og i spesialisert industri, kjøpesentre og idrettshaller.