You might want to visit our North American website:

Luft- eller vandkøling?

Både luft og vand kan benyttes til at distribuere køling. Det, der udmærker vand som bærer af køling, er, at vandbaserede systemer fylder mindre, selve aggregaterne er mindre, og vand er en bedre energibærer end luft. Hvis du i stedet vælger luft til distributionen, får du en enkel og billig installation, systemet kan klare større luftmængder, og det er muligt at benytte frikøling.

Sammenlagt er der derfor en række faktorer, der afgør, hvilket grundsystem du skal vælge. Både økonomi, æstetiske hensyn og praktiske afvejninger spiller en rolle, såsom den plads, der er til rådighed i bygningen.

Vandbaseret – pladsfaktorer er vigtige

Her får de enkelte rum køling via vandbaserede systemer. Det luftsystem, der er installeret, benyttes udelukkende til at opfylde kravene til luftkvalitet. I en ombygnings- eller renoveringssituation foretrækker man normalt et vandbaseret kølesystem, eftersom det er relativt let at få plads til de vandrør, der er påkrævet til distribution af koldt vand i bygningen. Også ved nybyggeri kan systemer med vandbaseret køling være at foretrække, da pladsbehovet over nedhængte lofter er betydeligt mindre end ved luftbaseret køling. I høje bygninger kan det i visse tilfælde til og med betyde, at man ved en vis bygningshøjde kan få plads til ekstra etager.

Typiske anvendelsesområder for vandbaseret køling, hvor der forekommer lave til middelhøje luftmængder med høj kølekapacitet, er følgende: Konferencerum, butikker, klasselokaler, restauranter, kontorer, IT-lokaler, hoteller og banker.

Luft - Økonomien og kølebehovet styrer

I luftbaserede systemer er det som regel kølebehovet, der dimensionerer luftmængden. Systemet skal kunne klare varierende kølebehov, både i løbet af døgnet og året. Luftbaseret køling forekommer i to grundtyper: Med konstant eller variabel luftmængde.

I eksisterende bygninger er det normalt både vanskeligt og dyrt at udskifte kanalsystemerne. Hvis man skal opfylde kølebehovene og ikke kan transportere tilstrækkeligt store luftmængder med de eksisterende kanaler, installerer man i stedet oftest vandbaserede kølesystemer ved ombygninger. Hvor der kan forekomme høje til middelhøje luftmængder og endda variable luftmængder, er disse typiske anvendelsesområder for luftbaseret køling: Konferencelokaler, butikker, klasselokaler, restauranter, let industri, renrum på hospitaler og i specialiseret industri, indkøbscentre og idrætshaller.